O Zavodu
Aktuelno
najave
Akreditovani programi
Informator o radu PZV
Praćenje i
unapređivanje
obrazovanja
Obrazovanje na
jezicima nacionalnih
manjina
Obrazovanjem
ka Evropi
Naša izdanja
Međunarodna saradnja
Istraživanja
Nastavni planovi i programi
Kontakt
Arhiva
Poslednja obnova sadržaja:
01.10.2013.
Aktuelno:

 

nazad

Aktuelno/najave - 2007. godina

Kliknite na odgovarajući link ukoliko želite da saznate više :
IV Međunarodni sajam obrazovanja
Škola u multikulturalnoj zajednici: stvaranje uslova za razvoj inkluzivne škole u multikulturalnoj Vojvodini
OKRUGLI STO - Razvoj inkluzivnog obrazovanja u multikulturalnoj Vojvodini: Iskustva i planovi
.
29. novembar 2007. u 12.00 časova NOVOSADSKI SAJAM, KONGRESNI CENTAR MASTER - SALA 5. Saznajte više.
Pozivamo Vas, da prisustvujete konferenciji Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini na kojoj će biti prezentovani rezultati istraživanja na osnovu podprojekta Evaluacija stanja međuetničkih odnosa kod mladih u Vojvodini. Saznajte više.
Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja - Beograd odobrava programe stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju u skladu sa ovlašćenjima koja proističu iz Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika. Pedagoški zavod Vojvodine dobio je odobrenje za izvođenje sledećih programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju:
- Smetnje u učenju - diferencijalna dijagnostika, prepoznavanje i prevazilaženje smetnji u učenju kod dece predškolskog i školskog uzrasta. Saznajte više.
- Razvijanje i negovanje maternjeg i nematernjeg jezika i interkulturalnosti kod dece u Vojvodini . Saznajte više.
- Obuka za osnaživanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Saznajte više.
- Ka savremenoj nastavi mađarskog jezika i književnosti u osnovnoj i srednjoj školi. Saznajte više.


 
  Copyright © Pedago?ki zavod Vojvodine 2012. Sva prava zadr?ana.