O Zavodu
Aktuelno
najave
Akreditovani programi
Informator o radu PZV
Praćenje i
unapređivanje
obrazovanja
Obrazovanje na
jezicima nacionalnih
manjina
Obrazovanjem
ka Evropi
Naša izdanja
Međunarodna saradnja
Istraživanja
Nastavni planovi i programi
Kontakt
Arhiva
Poslednja obnova sadržaja:
01.10.2013.
Aktuelno:

 

nazad

Aktuelno/najave - 2009. godina

Kliknite na odgovarajući link ukoliko želite da saznate više :
AKREDITOVANI PROGRAMI PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE
1. Smetnje u učenju - prepoznavanje i prevazilaženje smetnji u učenju kod dece predškolskog i školskog uzrasta - OBAVEZAN
- Katalog za školsku 2009/2010. godinu (broj programa:784). Registracioni list.

2. Inovativne metode u nastavi stranih jezika sa posebnim osvrtom na učenike sa teškoćama u čitanju i pisanju - IZBORNI - Katalog za školsku 2009/2010. godinu (broj programa: 407). Registracioni list.

3. Unapređivanje nastave srpskog kao nematernjeg jezika u osnovnoj školi - OBAVEZAN - Katalog za školsku 2009/2010. godinu (broj programa:007). Registracioni list.

4. Razvijanje i negovanje maternjeg i nematernjeg jezika i interkulturalnosti kod dece u Vojvodini - OBAVEZAN - Katalog za školsku 2009/2010. godinu (broj programa: 831). Registracioni list.

5. Razvijanje i negovanje komunikativnih sposobnosti i veština na maternjem (mađarskom) jeziku kod dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta - OBAVEZAN - Katalog za školsku 2009/2010. godinu (broj programa: 829).

Kontakt telefoni: za programe sa rednim brojevima 1, 2, 3 i 4. su: 021/472 03 72; 021/422 750 i 063/ 443 – 604, kontakt telefon za program sa rednim brojem 5 je: 021/456-422
Saznajte više
EVROPSKI DAN JEZIKA 26. septembar 2009.
Vojvodina je danas sinonim za pojam multikulturalizma. Ovaj sinonim nastao je kao plod vekovnog suživota različitih etničkih zajednica i prožimanja različitih nacionalnih, verskih, jezičkih i drugih karakteristika. Svoju karakteristiku interkulturalnih mogućnosti Vojvodina je gradila tokom vekova uprkos pokušajima centralizovanja koja su dolazila i sa juga i sa severa. Zato danas pojam autonomije u Vojvodini označava i simbol zaštite kulturne i jezičke različitosti koje označavaju vojvođansku posebnost u Evropi. Saznajte više.
AKREDITOVANI PROGRAMI PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE
Seminari u Novom Sadu maj/jun 2009. - Registracioni list.
OBAVEŠTENJE ZA POSETIOCE SAJTA
Poštovani posetioci sajta, ovim putem želimo da vas obavestimo da je domen sajta www.pzv.org.yu promenjen u domen www.pzv.org.rs i kako bi uvek imali najsvežije informacije molimo vas da koristite novi domen kao i naše nove e-mail adrese koje umesto nastavka .yu imaju nastavak .rs .
S poštovanjem PZV.
 
  Copyright © Pedago?ki zavod Vojvodine 2012. Sva prava zadr?ana.