O Zavodu
Aktuelno
najave
Akreditovani programi
Informator o radu PZV
Praćenje i
unapređivanje
obrazovanja
Obrazovanje na
jezicima nacionalnih
manjina
Obrazovanjem
ka Evropi
Naša izdanja
Međunarodna saradnja
Istraživanja
Nastavni planovi i programi
Kontakt
Arhiva
Poslednja obnova sadržaja:
01.10.2013.
Aktuelno:

 

nazad

Obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina - 2004. godina

Zaključci i preporuke sa Međunarodne konferencije "Izazovi obrazovanja na manjinskim jezicima" održane 22 – 23. aprila 2005. godine u Novom Sadu - saznajte više.
 
  Copyright © Pedago?ki zavod Vojvodine 2012. Sva prava zadr?ana.