O Zavodu
Aktuelno
najave
Akreditovani programi
Informator o radu PZV
Praćenje i
unapređivanje
obrazovanja
Obrazovanje na
jezicima nacionalnih
manjina
Obrazovanjem
ka Evropi
Naša izdanja
Međunarodna saradnja
Istraživanja
Nastavni planovi i programi
Kontakt
Arhiva
Poslednja obnova sadržaja:
01.10.2013.
Aktuelno:

 

nazad

Praćenje i unapređivanje obrazovanja - 2004. godina

Kliknite na odgovarajući link ukoliko želite da saznate više :
Praćenje i unapređivanje kvaliteta obrazovanja - više
Istraživanje efektivnosti pedagoških časopisa - više
 
  Copyright © Pedago?ki zavod Vojvodine 2012. Sva prava zadr?ana.