O Zavodu
Aktuelno
najave
Akreditovani programi
Informator o radu PZV
Praćenje i
unapređivanje
obrazovanja
Obrazovanje na
jezicima nacionalnih
manjina
Obrazovanjem
ka Evropi
Naša izdanja
Međunarodna saradnja
Istraživanja
Nastavni planovi i programi
Kontakt
Arhiva
Poslednja obnova sadržaja:
01.10.2013.
Aktuelno:

 

nazad

Praćenje i unapređivanje obrazovanja - 2005. godina

Kliknite na odgovarajući link ukoliko želite da saznate više :
Pogledajte izveštaj o učešću PZV na II MEĐUNARODNOM SAJMU OBRAZOVANJA: PUTOKAZI.
Projekat: "INTERKULTURALNI CENTRI ZA RAZVOJ PROFESIONALNIH KOMPETENCIJA NASTAVNIKA" i Izveštaj o prvoj međunarodnoj konferenciji: "ŠKOLE KAO CENTRI KOMPETENCIJA"
Pogledajte izveštaj sa seminara "Smetnje u učenju" održanog 26. i 30. avgusta i 29. septembra 2005. godine
Pogledajte izveštaj sa seminara "Metodologija pisanja udžbenika " održanog 10.09.2005.
Pogledajte izveštaj sa seminara "Aktuelne metode i aktuelni udžbenici u osnovnoj školi" održanog 29.08.2005.
Stručna rasprava o Predlogu Pravilnika o vremenu izvođenja, načinu i postupku planiranja i uslovima za realizovanje grupnih putovanja učenika u osnovnim i srednjim školama sa sedištem na teritoriji APV. Saznajte više
 
  Copyright © Pedago?ki zavod Vojvodine 2012. Sva prava zadr?ana.