O Zavodu
Aktuelno
najave
Akreditovani programi
Informator o radu PZV
Praćenje i
unapređivanje
obrazovanja
Obrazovanje na
jezicima nacionalnih
manjina
Obrazovanjem
ka Evropi
Naša izdanja
Međunarodna saradnja
Istraživanja
Nastavni planovi i programi
Kontakt
Arhiva
Poslednja obnova sadržaja:
01.10.2013.
Aktuelno:

 

nazad

Praćenje i unapređivanje obrazovanja - 2006. godina

Kliknite na odgovarajući link ukoliko želite da saznate više :
Okrugli sto na temu - Uloga inkluzije unapređivanju socijalne integracije i suzbijanju siromaštva. Saznajte više.
SMETNJE U UČENJU - seminari na srpskom jeziku (26. i 27. septembar 2006. godine). Saznajte više .
Pedagoški zavod Vojvodine je u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje i kulturu, a u okviru projekta "Interkulturalni centri za razvoj profesionalnih kompetencija nastavnika", organizovao je trodnevni seminar od 18-21. avgusta pod nazivom "Savetovanje škola u procesu organizacijskog razvoja". Saznajte više .
Pedagoški zavod Vojvodine je organizovao seminar za stručno usavršavanje nastavnike u osnovnoj školi "Žarko Zrenjanin" u Skorenovcu, 28. 06. 2006. godine. Saznajte više .
Saopštenje sa Međunarodne naučne konferencije Produženi i celodnevni boravak učenika u savremenoj osnovnoj školi
Pogledajte izveštaj sa stručnog usavršavanja za nastavnike na rumunskom jeziku o smetnjama u učenju (10.06.2006. - Vršac).
Pogledajte izveštaj sa Konsultativnog sastanka "Kvalitetno obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina" (29-30.05.2006. - Beograd).
Pogledajte izveštaj sa učešća na Međunarodnoj stručnoj konferenciji "Produženi i celodnevni boravak učenika u savremenoj osnovnoj školi" (12.05.2006. - Sombor).
Pogledajte izveštaj sa konferencije "Perspektive stvaranja koordinacione mreže obrazovanja odraslih u Karpatskom basenu".
Pogledajte izveštaj sa predavanja profesora dr Petera Jarvisa sa Univerziteta u Surrey-y, iz Velike Britanije iz Škole pedagoških nauka, na temu "Globalizacija i sociologija edukacije odraslih".
Pogledajte izveštaj sa seminara na temu "SMETNJE U UČENJU" održanim u organizaciji Pedagoškog zavoda Vojvodine u saradnji sa OŠ "Danilo Zelenović" iz Siriga 10. marta 2006. godine. i sa OŠ "Adi Endre" iz Malog Iđoša i OŠ "10. oktobar" iz Horgoša 12. i 13. aprila 2006. godine
Pogledajte izveštaj sa seminara na temu SMETNJE U UČENJU održanim u organizaciji Pedagoškog zavoda Vojvodine u saradnji sa PU "Naša radost" iz Subotice 6 i 7. februara 2006. godine.
 
  Copyright © Pedago?ki zavod Vojvodine 2012. Sva prava zadr?ana.