O Zavodu
Aktuelno
najave
Akreditovani programi
Informator o radu PZV
Praćenje i
unapređivanje
obrazovanja
Obrazovanje na
jezicima nacionalnih
manjina
Obrazovanjem
ka Evropi
Naša izdanja
Međunarodna saradnja
Istraživanja
Nastavni planovi i programi
Kontakt
Arhiva
Poslednja obnova sadržaja:
01.10.2013.
Aktuelno:

 

Kliknite na odgovarajući link ukoliko želite da saznate više :
Na osnovu člana 39. Stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04 i 54/07), Pedagoški zavod Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 6, Novi Sad, objavljuje

INFORMATOR O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE


OSNOVNI PODACI O INFORMATORU
Informator o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine pripremljen je na osnovu člana 39. Stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, br. 120/04 i 54/07) i u skladu sa Uputstvom za objavljivanjem informatora o radu državnog organa („Sl. glasnik RS“, br. 57/06). Informator je objavljen na internet prezentaciji Pedagoškog zavoda Vojvodine, www.pzv.org.rs. Informator se na zahtev zainteresovanog lica izdaje i u štampanom obliku.

Informator sadrži podatke koji su bitni za informisanje javnosti o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Za tačnost informacija i potpunost podataka u Informatoru odgovara direktor Lenka Erdelj.

Zavod nije državni organ, ali je rad Zavoda od javnog interesa.

Kompletan sadržaj Informatora preuzmite ovde.
 
  Copyright © Pedago?ki zavod Vojvodine 2012. Sva prava zadr?ana.