O Zavodu
Aktuelno
najave
Akreditovani programi
Informator o radu PZV
Praćenje i
unapređivanje
obrazovanja
Obrazovanje na
jezicima nacionalnih
manjina
Obrazovanjem
ka Evropi
Naša izdanja
Međunarodna saradnja
Istraživanja
Nastavni planovi i programi
Kontakt
Arhiva
Poslednja obnova sadržaja:
01.10.2013.
Aktuelno:

 

UČENICI U VOJVODINI -
OCENE MEĐUETNIČKIH ODNOSA

Gordana Vuksanović

Nakon građanskog rata na prostorima bivše SFRJ, ispitivanja različitih aspekata multietničnosti u Vojvodini odlikuju dva suprotna pristupa. Dok se, s jedne strane, ističe međusobno uvažavanje pripadnika različitih nacionalnosti, dotle se, s druge strane, etnička raznolikost pominje kao izvor sporadičnih sukoba. Ispitivanja etničke distance ukazuju na, u različitim stepenima naglašenu, zatvorenost mlađih generacija prema pripadnicima drugih nacionalnosti. Cilj sprovedenog istraživanja je da, na osnovu analize prikupljenih iskustvenih podataka, ispita opravdanost ovih tvrdnji, da ispita svest učenika o nacionalnoj pripadnosti, odnos prema drugim nacijama na području Vojvodine, te, samim tim, i prisutnost nacionalizma kod generacije čiji su roditelji obrazovani pod snažnim uticajem marksističke ideologije, a oni sami u vremenu burnih previranja u svim sferama društvenog života.


Pogledajte rezultate istraživanja nazad
  Copyright © Pedago?ki zavod Vojvodine 2012. Sva prava zadr?ana.