O Zavodu
Aktuelno
najave
Akreditovani programi
Informator o radu PZV
Praćenje i
unapređivanje
obrazovanja
Obrazovanje na
jezicima nacionalnih
manjina
Obrazovanjem
ka Evropi
Naša izdanja
Međunarodna saradnja
Istraživanja
Nastavni planovi i programi
Kontakt
Arhiva
Poslednja obnova sadržaja:
01.10.2013.
Aktuelno:

 

Evaluacija stanja međuetničkih odnosa kod mladih u Vojvodini


Pokrajinski sekretarijat za upravu, propise i nacionalne manjine i Pedagoški zavod Vojvodine realizovali su istraživanje "Evaluacija stanja međuetničkih odnosa kod mladih u Vojvodini". Anketiranje je sprovedeno u februaru i martu 2007. godine. Uzorkom je obuhvaćeno 60 srednjih i 59 osnovnih škola sa teritorije Vojvodine. U osnovnim školama anketirani su učenici osmog razreda, a u srednjim drugog i četvrtog. U svakoj školi anketirana su po dva odeljenja. Anketiranje je bilo kolektivno, svaki razred je u prisustvu anketara imao na raspolaganju dva školska časa za popunjavanje upitnika. Anketirano je 4310 učenika. Upitnici su bili prevedeni na jezike nacionalnih manjina, a anketari koji su realizovali istraživanje u školama, u kojima se nastava izvodila na jezicima nacionalnih manjina, poznavali su jezik nacionalne manjine i uglavnom su poticali iz tih sredina. Anketu su realizovali studenti završnih godina sa Fakulteta tehničkih nauka, Filozofskog i Prirodnomatematičkog fakulteta iz Novog Sada.

Saradnja sa školama u realizaciji istraživanja bila je izvrsna. Sve škole su sa puno razumevanja i uvažavanja prihvatile saradnju i omogućile nam da efikasno i uspešno obavimo anketiranje. Zahvaljujemo se svim školama i učenicima na izuzetnoj saradnji.

Empirijsku fazu Istraživanja realizovao je istraživački tim u sastavu: dr Radoš Radivojević, rukovodilac, profesor sociologije, dr Gordana Vuksanović, profesor sociologije, dr Mirjana Franceško, profesor psihologije i Tijana Vučević,dipl sociolog, asistent.


Pogledajte osnovne rezultate istraživanja nazad
  Copyright © Pedago?ki zavod Vojvodine 2012. Sva prava zadr?ana.