O Zavodu
Aktuelno
najave
Akreditovani programi
Informator o radu PZV
Praćenje i
unapređivanje
obrazovanja
Obrazovanje na
jezicima nacionalnih
manjina
Obrazovanjem
ka Evropi
Naša izdanja
Međunarodna saradnja
Istraživanja
Nastavni planovi i programi
Kontakt
Arhiva
Poslednja obnova sadržaja:
01.10.2013.
Aktuelno:

 

IZVEŠTAJ ZA 2004. GODINU
Tokom 2004.g. je ostvarena neposredna i on-line komunikacija i saradnja sa institucijama i pojedincima koji se bave obrazovanjem na sličan način kao što to čini i Pedagoški zavod Vojvodine.

To su bili sledeći kontakti:
 1. Arto Vaahtikari, rukovodilac programa "Korak" Program profesionalnog razvoja nastavnika Srbije, ekspert iz Finske, koji u Srbiji i Vojvodini pruža pomoć u reformi obrazovanja učitelja i nastavnika (oktobar 2004.g.);
   
 2. Vladimir Milekšić, pomoćnik direktora, Zavod Republike Slovenije za šolstvo (predavanje na Filozofskom fakultetu o deset godina reforme obrazovanja u Sloveniji, septembar 2004.g.);
   
 3. Učešće na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "Interkulturalne perspektive obrazovanja" koja je održana u Zagrebu, Hrvatska, od 1-2. oktobra 2004.g. (Danica Stefanović, v.d. direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine i Gera mr Ibolya, rukovodilac Razvojnog odeljenja PZV-a);
   
 4. Poseta Republici Slovačkoj u koordinaciji sa Ambasadom SCG u Bratiskavi, gde je uspostavljena saradnja sa Pedagoškim zavodom Slovačke i dogovoren njihov dolazak na našu konferenciju o razvoju strategije obrazovanja na manjinskim jezicima, posećena Mađarska gimnazija u Bratislavi, učešće na Konferenciji o ljudskim pravima (Stefanović, decembar 2004.);
   
 5. Organizovano je gostovanje stručnjaka za obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina u Rumuniji i Hrvatskoj, dr Calin Rus iz Temišvara i dr Neven Hrvatić, iz Zagreba, koji su uzeli učešća kao predavači u okviru obuke za osnaživanje odbora za obrazovanje nacionalnih saveta ( novembar, 2004);
   
 6. Učešće na završnoj konferenciji RIOS (Razvoj Interaktivnih Otvorenih Škola – Tuzla – Osjek – Novi Sad) projekta u Tuzli pod nazivom Putevi ka kvalitetnoj školi (Gera, Erdelj, 10. nov. 2004.);
   
 7. On-line kumunikacija je ostvarena sa stručnjacima iz Republike Mađarske vezano za obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina (oktobar – decembar 2004.).

 
 
  Copyright © Pedago?ki zavod Vojvodine 2012. Sva prava zadr?ana.