O Zavodu
Aktuelno
najave
Akreditovani programi
Informator o radu PZV
Praćenje i
unapređivanje
obrazovanja
Obrazovanje na
jezicima nacionalnih
manjina
Obrazovanjem
ka Evropi
Naša izdanja
Međunarodna saradnja
Istraživanja
Nastavni planovi i programi
Kontakt
Arhiva
Poslednja obnova sadržaja:
01.10.2013.
Aktuelno:

 

nazad
Pedagoški zavod Vojvodine je povodom obeležavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika 21. februara 2006. godine Novom Sadu, u Skupštini APV u sali br.1, organizovao konferenciju pod nazivom
KONFERENCIJA
MATERNJI JEZIK - NASLEĐE KOJE ODREĐUJE ČOVEKA
21. februar obeležava se kao Međunarodni dan maternjeg jezika, koji je uspostavljen od strane UNESKO-a 1999. godine, i tako se u svetu slavi skoro 6.000 jezika. Oko 200 zemalja širom sveta treba da očuva jezike, koje govori svega četiri procenta celokupne populacije.
Zamiranjem jezičkog kulturnog nasleđa koje predstavlja osnovni izvor identiteta mnogih naroda i pojedinaca, kidaju se drevne veze sa zajedničkim duhovnim izvorištima.
Održanom konferencijom Pedagoški zavod Vojvodine omogućio je da lingvistička raznovrsnost obeleži Svetski dan maternjeg jezika i u našoj sredini, jer na taj način daje se doprinos čuvanju jezičkog nasleđa u multikulturalnoj Vojvodini.
Program obeležavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika uključio je, kao uvodničare, predstavnike obrazovnih institucija i vojvođanske književnike.
Konferencija je bila jednodnevna sa sledećim programom rada:
Prisutne su pozdravili Lenka Erdelj, direktor Pedagoškog zavoda Vojvodine i mr Zoltan Bunjik, pokrajinski sekretar za obrazovanje i kulturu.
Konferenciju je vodila mr Ibolja Gera, rukovodilac Razvojnog odeljenja Pedagoškog zavoda Vojvodine.

UVODNIČARI – PREDAVAČI SA FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Prof. dr Ljiljana Subotić: Maternji jezik – nasleđe koje određuje čoveka
Dr Eržebet Čanji: Kétnyelvű egyetemi modell az Újvidéki Egyetemen
Dvojezični univerzitetski model na Univerzitetu u Novom Sadu
Akademik Julijan Tamaš: Slučaи menšinskih literaturoh – pretvorйovanє gendikepu do prednosci
Slučaj manjinskih književnosti – pretvaranje hendikepa u prednost
Prof. dr Mihail Tir: Vysokoškolské štúdium slovenčiny v Novom Sade (historiát a význam)
Univerzitetske studije slovačkog jezika u Novom Sadu (istorijat i značaj)
Prof. dr Ljiljana Petrovački: Problemi nastave srpskog jezika kao maternjeg
Prof. dr Marina Puja-Badesku: Limba română maternă în Voivodina Rumunski – maternji jezik na tlu Vojvodine
Dr Dubravka Valić: Pravo na javno informisanje na maternjem jeziku je osnovno kulturno pravo

KNJIŽEVNICI

Zoroslav Spevak: Slovenská vojvodinská literatúra pre deti – skúsenosti jazyka, jazyk skúseností
Slovačka vojvođanska književnost za decu - iskustvo jezika, jezik iskustva
Julijan Tamaš: Rozkonarйovanє šveta u nєpovtorlїvim i nєvitrošenim яziku
Razuđivanje sveta u neponovljivom i neistrošenom jeziku
Nikolina Ursulesku: Punţi până la sufletul copilului
Mostovi do dečje duše
Milovan Miković: Književnost Hrvata u Bačkoj, Srijemu i Banatu između jezika na kojem se živi i jezika na kojem se stvara
Ferenc Kontra : Anyanyelv és alkotószellem (Farkasok órája) Maternji jezik i stvaralački duh (Odlomak iz romana Čas vukova )
Rad Konferencije je sve vreme bio praćen simultanim prevođenjem između sledećih jezika: srpski, mađarski, slovački, rusinski i rumunski.
Konferencija MATERNJI JEZIK - NASLEĐE KOJE ODREĐUJE ČOVEKA okupila je oko 140 učesnika - veliki broj prosvetnih radnika, predstavnika nacionalnih saveta nacionalnih manjina Vojvodine, predstavnike obrazovnih institucija, zavoda, nevladinih organizacija i medija.
Jedna od mogućnosti za procenu efektivnosti Konferencije je svakako, pored učesnika, i medijska posećenost.
nazad
 
  Copyright © Pedago?ki zavod Vojvodine 2012. Sva prava zadr?ana.