O Zavodu
Aktuelno
najave
Akreditovani programi
Informator o radu PZV
Praćenje i
unapređivanje
obrazovanja
Obrazovanje na
jezicima nacionalnih
manjina
Obrazovanjem
ka Evropi
Naša izdanja
Međunarodna saradnja
Istraživanja
Nastavni planovi i programi
Kontakt
Arhiva
Poslednja obnova sadržaja:
01.10.2013.
Aktuelno:

 

Obeležavanje EVROPSKOG DANA JEZIKA
26. septembar 2008.


Dan 26. septembar se u celoj Evropi obeležava kao Evropski dan jezika, jer snaga Evrope je i njena višejezičnost. Savet Evrope smatra važnim i korisnim učenje više jezika, a interaktivnu komunikaciju stavlja u svrhu toga sa održanih više stotina manifestacija.

Obeležavanje Evropskog dana jezika znači naglasiti prednosti višejezičnosti, ili jezičke raznolikosti, ukazati na važnost prevazilaženja svih prepreka, koje nastoje, da onemoguće ljude da poznavanjem drugog jezika steknu iskustvo neposrednosti.

Kultura govora, kultura čitanja i pisanja najbolje je ogledalo ljudske duše, a poznavanje stranih jezika je znak ljudske superiornosti.

Govoriti sa drugima na njihovom jeziku, jeste poštovanje drugog čoveka njegove kulture i tradicije, jer učenje velikih i malih jezika je najčudesnije sredstvo međusobnog upoznavanja naroda, sredstvo tolerancije, deo kulturnog nasleđa i identiteta.

Pedagoški zavod Vojvodine ove godine će obeležiti Evropski dan jezika u duhu afirmacije evropskog koncepta jezičke politike i negovanjem vojvođanske jezičke raznovrsnosti u evropskoj politici, radi prepoznavanja prednosti i problema.

Učenjem jezika više tokom života ističemo važnost učenja stranog jezika, počevši od najranijeg detinjstva, jer jezik više, pored maternjeg jezika, je vrednost koja nam otvara široka prostranstva kulture i toplinu ljudske duše, a svaka izgovorena reč na drugom jeziku je korak ka čoveku, ka Evropi.


  • EDJ - mađarski
  • EDJ - rumunski
  • EDJ - slovački
  • EDJ - rusinski
  • EDJ - nemački
  • EDJ - engleski
  •   Copyright © Pedago?ki zavod Vojvodine 2012. Sva prava zadr?ana.