O Zavodu
Aktuelno
najave
Akreditovani programi
Informator o radu PZV
Praćenje i
unapređivanje
obrazovanja
Obrazovanje na
jezicima nacionalnih
manjina
Obrazovanjem
ka Evropi
Naša izdanja
Međunarodna saradnja
Istraživanja
Nastavni planovi i programi
Kontakt
Arhiva
Poslednja obnova sadržaja:
01.10.2013.
Aktuelno:

 

EVROPSKI DAN JEZIKA
26. septembar 2010.


U celoj Evropi, 26. septembar se proslavlja kао Evropski dan jezika koji "služi da ukaže na važnost ulaganja u učenje svetskih jezika, jer se time postiže neprikosnovena osnova za postizanje duhovnog sklada u svetu, pre svega razumevanje postojećih kultura", zato što je snaga Evrope i njena višejezičnost.

Opšti ciljevi Evropskog dana jezika su: upozoravanje javnosti na važnost učenja jezika i diverzifikacije jezika koji se uče, kako bi se povećao plurilingvizam i razumevanje među različitim kulturama, kao i promovisanje bogate lingivističke i kulturne raznolikosti Evrope, koju treba zaštititi i negovati.

Vojvodina je danas sinonim za pojam multikulturalizma. Ovaj sinonim nastao je kao plod vekovnog suživota različitih etničkih zajednica i prožimanja različitih nacionalnih, verskih, jezičkih i drugih karakteristika, а pojam autonomije označava i simbol zaštite kulturne i jezičke različitosti koje označavaju vojvođansku posebnost u Evropi. Zato živeti u Vojvodini, znači živeti u bogatoj multietničkoj zajednici, gde su svi jednaki, svi veliki, svi dovoljno dobri i važni.

Pedagoški zavod Vojvodine u svom radu ističe važnost negovanja različitosti kroz afirmaciju maternjih i stranih jezika, jer upotreba maternjeg jezika je jedan od načina negovanja identiteta, dok je učenje i korišćenje drugih jezika sredstvo komunikacije koje daje prednost u međunarodnim okvirima.

Ove godine Pedagoški zavod Vojvodine izdao je Zbornik, pod nazivom Jezici otvaraju vrata različitih kultura, a Evropski dan jezika obeležava održavanjem radnog sastanka sa predstavnicima odbora za obrazovanje nacionalnih manjina dajući tako svoj doprinos obrazovanju na jezicima manjina u Vojvodini, јеr јezici naših nacionalnih manjina su takođe i evropski jezici.

Šta znači obeležiti Evropski dana jezika u svojoj sredini? To znači prihvatiti jezičku različitost kao izvor uzajamnog bogaćenja i biti tolerantan prema jeziku svog suseda - to je otvaranje vrata prema onima koji nas svakodnevno okružuju.

  Copyright © Pedago?ki zavod Vojvodine 2012. Sva prava zadr?ana.