O Zavodu
Aktuelno
najave
Akreditovani programi
Informator o radu PZV
Praćenje i
unapređivanje
obrazovanja
Obrazovanje na
jezicima nacionalnih
manjina
Obrazovanjem
ka Evropi
Naša izdanja
Međunarodna saradnja
Istraživanja
Nastavni planovi i programi
Kontakt
Arhiva
Poslednja obnova sadržaja:
01.10.2013.
Aktuelno:

 

EVROPSKI DAN JEZIKA
26. septembar 2011.


Savet Evrope je 2001. godine utvrdio 26. septembar kao Evropski dan jezika, sa preporukom, da se taj dan na prigodne načine obeležava u evropskim zemljama. Ova inicijativa je uvedena kao jedna od mogućih odgovora na probleme jezika, sa ciljem poboljšanja komunikacije i razumevanja pripadnika malih i velikih, maternjih i nematernjih jezika.

Evropski dan jezika se obeležava svake godine sve masovnije i sve raznovrsnije, a sve te manifestacije naglašavaju važnost raznovrsnosti jezičkog znanja, naglašava se prednost višejezičnosti, ukazuje se na neophodnost prevazilaženja jezičkih prepreka, koje onemogućuju zbližavanje ljudi iste društvene sredine.

Pedagoški zavod Vojvodine od 2005. godine obeležava ovaj dan u cilju promovisanja važnosti višejezičnosti u Vojvodini koja je sa velikim brojem nacionalnosti Evropa u malom. Znanje maternjeg jezika je negovanje svog identiteta, a učenje drugih jezika je najbolje sredstvo komunikacije i u međunarodnim okvirima.

Zbornik Iz riznice multijezičke Vojvodine sadrži izlaganja sa Okruglog stola pod istim nazivom. Edicija sadrži prezentacije stručnjaka koji se bave izučavanjem onomastikona različitih nacionalnih zajednica i žele da promovišu svoj maternji jezik i kulturu.

Zahvaljujem se svim učesnicima i diskutantima na saradnji, zato što su svojim izlaganjima omogućili objavljivanje sedmog Zbornika Pedagoškog zavoda Vojvodine.

  Copyright © Pedago?ki zavod Vojvodine 2012. Sva prava zadr?ana.