O Zavodu
Aktuelno
najave
Akreditovani programi
Informator o radu PZV
Praćenje i
unapređivanje
obrazovanja
Obrazovanje na
jezicima nacionalnih
manjina
Obrazovanjem
ka Evropi
Naša izdanja
Međunarodna saradnja
Istraživanja
Nastavni planovi i programi
Kontakt
Arhiva
Poslednja obnova sadržaja:
01.10.2013.
Aktuelno:

 

EVROPSKI DAN JEZIKA
26. septembar 2013.


Evropski dan jezika, 26. septembar, ustanovio je Savet Evrope tokom 2001. godine na inicijativu Evropske unije. Time je otpočeta promocija jezičke kulture zemalja Evrope kroz različite afirmacije dijalekata evropskih jezika, malih i velikih,maternjih i stranih, nacionalnih manjina, jezika gestova, a sve sa ciljem uticaja na poboljšanje komunikacije među jezičkim govornicima. Lingvistička raznolikost, tolerantnost i otvorenost prema različitosti je jedna od bitnih snaga Evrope.

Obeležiti Evropski dana jezika u svojoj sredini-regionu znači prihvatiti jezičku različitost kao izvor uzajamnog bogaćenja. To je otvaranje vrata prema onima koji nas svakodnevno okružuju. Pri učenju drugih jezika, a posebno u sredini kao što je multikulturalna Vojvodina, stvara se riznica koja u sebi nosi bogatstvo jezičke i kulturne različitosti.

Pedagoški zavod Vojvodine tokom svog postojanja neprekidno afirmiše pravo na jezičku raznolikost, kulturu dijaloga, a kroz učenje maternjeg jezika i maternjeg jezika sa elementima kulture i pravo na obrazovanja na svom maternjem jeziku. Samim tim, negujemo i slavimo celoživotno učenje jezika.

Dan 26. septembar se u celoj Evropi obeležava kao Evropski dan jezika, jer snaga Evrope je i njena višejezičnost. Savet Evrope smatra važnim i korisnim učenje više jezika, a interaktivnu komunikaciju stavlja u svrhu toga sa održanih više stotina manifestacija.

Obeležavanje Evropskog dana jezika znači naglasiti prednosti višejezičnosti, ili jezičke raznolikosti, ukazati na važnost prevazilaženja svih prepreka, koje nastoje, da onemoguće ljude da poznavanjem drugog jezika steknu iskustvo neposrednosti.

Kultura govora, kultura čitanja i pisanja najbolje je ogledalo ljudske duše, a poznavanje stranih jezika je znak ljudske superiornosti.

Govoriti sa drugima na njihovom jeziku, jeste poštovanje drugog čoveka njegove kulture i tradicije, jer učenje velikih i malih jezika je najčudesnije sredstvo međusobnog upoznavanja naroda, sredstvo tolerancije, deo kulturnog nasleđa i identiteta.

Pedagoški zavod Vojvodine ove godine će obeležiti Evropski dan jezika u duhu afirmacije evropskog koncepta jezičke politike i negovanjem vojvođanske jezičke raznovrsnosti u evropskoj politici, radi prepoznavanja prednosti i problema.

Učenjem jezika više tokom života ističemo važnost učenja stranog jezika, počevši od najranijeg detinjstva, jer jezik više, pored maternjeg jezika, je vrednost koja nam otvara široka prostranstva kulture i toplinu ljudske duše, a svaka izgovorena reč na drugom jeziku je korak ka čoveku, ka Evropi.

Vojvodina je Evropa u malom, jer u njoj živi više nacionalnosti, a jezici naših nacionalnih manjina su takođe i evropski jezici. Upotreba maternjeg jezika je jedan od načina negovanja identiteta, dok je učenje i korišćenje drugih jezika sredstvo komunikacije koje daje prednost u međunarodnim okvirima.

Živeti u Vojvodini, znači živeti u bogatoj multietničkoj zajednici, gde su svi jednaki, svi veliki, svi dovoljno dobri i važni.

  Copyright © Pedago?ki zavod Vojvodine 2012. Sva prava zadr?ana.