O Zavodu
Aktuelno
najave
Akreditovani programi
Informator o radu PZV
Praćenje i
unapređivanje
obrazovanja
Obrazovanje na
jezicima nacionalnih
manjina
Obrazovanjem
ka Evropi
Naša izdanja
Međunarodna saradnja
Istraživanja
Nastavni planovi i programi
Kontakt
Arhiva
Poslednja obnova sadržaja:
01.10.2013.
Aktuelno:

 

Kliknite na odgovarajući link ukoliko želite da saznate više :
EVROPSKI DAN JEZIKA 26. septembar 2013.
Evropski dan jezika, 26. septembar, ustanovio je Savet Evrope tokom 2001. godine na inicijativu Evropske unije. Time je otpočeta promocija jezičke kulture zemalja Evrope kroz različite afirmacije dijalekata evropskih jezika, malih i velikih,maternjih i stranih, nacionalnih manjina, jezika gestova, a sve sa ciljem uticaja na poboljšanje komunikacije među jezičkim govornicima. Lingvistička raznolikost, tolerantnost i otvorenost prema različitosti je jedna od bitnih snaga Evrope. više.
EVROPSKI DAN JEZIKA 26. septembar 2012.

Datum 26. septembar u celoj Evropi se obeležava kao Evropski dan jezika, jer snaga Evrope je i njena višejezičnost.

Obeležavanje Evropskog dana jezika znači naglasiti prednosti višejezičnosti, ili jezičke raznolikosti, ukazati na važnost prevazilaženja svih prepreka koje nastoje da onemoguće ljude da poznavanjem drugog jezika - steknu iskustvo neposrednosti.

Kultura govora, kultura čitanja i pisanja najbolje je ogledalo ljudske duše, a poznavanje stranih jezika je znak ljudske superiornosti.Saznajte više.

EVROPSKI DAN JEZIKA 26. septembar 2011.
Savet Evrope je 2001. godine utvrdio 26. septembar kao Evropski dan jezika, sa preporukom, da se taj dan na prigodne načine obeležava u evropskim zemljama. Ova inicijativa je uvedena kao jedna od mogućih odgovora na probleme jezika, sa ciljem poboljšanja komunikacije i razumevanja pripadnika malih i velikih, maternjih i nematernjih jezika. Saznajte više.
EVROPSKI DAN JEZIKA 26. septembar 2010.
U celoj Evropi, 26. septembar se proslavlja kао Evropski dan jezika koji "služi da ukaže na važnost ulaganja u učenje svetskih jezika, jer se time postiže neprikosnovena osnova za postizanje duhovnog sklada u svetu, pre svega razumevanje postojećih kultura", zato što je snaga Evrope i njena višejezičnost. Saznajte više.
EVROPSKI DAN JEZIKA 26. septembar 2009.
Vojvodina je danas sinonim za pojam multikulturalizma. Ovaj sinonim nastao je kao plod vekovnog suživota različitih etničkih zajednica i prožimanja različitih nacionalnih, verskih, jezičkih i drugih karakteristika. Svoju karakteristiku interkulturalnih mogućnosti Vojvodina je gradila tokom vekova uprkos pokušajima centralizovanja koja su dolazila i sa juga i sa severa. Zato danas pojam autonomije u Vojvodini označava i simbol zaštite kulturne i jezičke različitosti koje označavaju vojvođansku posebnost u Evropi. Saznajte više.
Obeležavanje EVROPSKOG DANA JEZIKA - 26. septembra 2008. godine. Dan 26. septembar se u celoj Evropi obeležava kao Evropski dan jezika, jer snaga Evrope je i njena višejezičnost. Savet Evrope smatra važnim i korisnim učenje više jezika, a interaktivnu komunikaciju stavlja u svrhu toga sa održanih više stotina manifestacija. Saznajte više...
Obeležavanje EVROPSKOG DANA JEZIKA - 26. septembra 2006. godine. Saznajte više...
Pogledajte izveštaj sa konferencije "MATERNJI JEZIK - NASLEĐE KOJE ODREĐUJE ČOVEKA" održane 21.02.2006.
Pogledajte izveštaj sa konferencije "Jezik više za Evropu" održane 26.09.2005.
 
  Copyright © Pedago?ki zavod Vojvodine 2012. Sva prava zadr?ana.