O Zavodu
Aktuelno
najave
Akreditovani programi
Informator o radu PZV
Praćenje i
unapređivanje
obrazovanja
Obrazovanje na
jezicima nacionalnih
manjina
Obrazovanjem
ka Evropi
Naša izdanja
Međunarodna saradnja
Istraživanja
Nastavni planovi i programi
Kontakt
Arhiva
Poslednja obnova sadržaja:
01.10.2013.
Aktuelno:

 

nazad

SEMINAR
Obuka za osnaživanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina - programiranje dodatnih sadržaja bitnih za nacionalne manjine

Pedagoški zavod Vojvodine uz podršku Misije OEBS u Srbiji, organizuje seminar Obuka za osnaživanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina - programiranje dodatnih sadržaja bitnih za nacionalne manjine

Zavod je izgradio model profesionalne podrške nacionalnim savetima nacionalnih manjina kod izrade nastavnih planova i programa za nastavne predmete Maternji jezik i Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture za III razred osnovne škole. Sada je aktuelna potreba za nastavkom pružanja pomoći u vidu upoznavanja i savladavanja metoda i tehnika za razvijanje nastavnih planova i programa za predmete od interesa za nacionalne manjine, koji se odnose na nacionalni sadržaj iz jezika i književnosti, istorije, umetnosti i kulture nacionalne manjine, kao što su: Maternji jezik, Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture, Istorija, Muzička kultura i Likovna kultura.

Nove aktivnosti Zavoda uključuju Projekat kojim će se nacionalnim savetima nacionalnih manjina, posebno članovima njihovih odbora za obrazovanje, pružiti mogućnost za profesionalno osnaživanje. Obuka uključuje i pomoć u sticanju kompetencija za razvijanje različitog didaktičkog materijala i savremene metodike učenja i podučavanja, individualizacije i vrednovanja kvaliteta obrazovanja.

Sadržaji seminara

  • Zakonska rešenja o raspodeli odgovornosti za obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina;
  • Ključni elementi programa obrazovanja;
  • Funkcionisanja celokupnog obrazovnog sistema i uslovi za unapređivanje obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina;
  • Rezultati merenja kvaliteta obrazovanja;
  • Maternji jezik: teškoće i uspesi u kreiranju i realizaciji programa;
  • Dopunski programi za nacionalne manjine od značaja za obrazovanje nacionalnih manjina;
  • Metode i tehnike za razvijanje vaspitno – obrazovnih programa.

Prvi deo seminara će se održati 18 - 19. novembra 2006. godine, u OŠ "Petefi Šandor" u Novom Sadu.

nazad
  Copyright © Pedago?ki zavod Vojvodine 2012. Sva prava zadr?ana.