O Zavodu
Aktuelno
najave
Akreditovani programi
Informator o radu PZV
Praćenje i
unapređivanje
obrazovanja
Obrazovanje na
jezicima nacionalnih
manjina
Obrazovanjem
ka Evropi
Naša izdanja
Međunarodna saradnja
Istraživanja
Nastavni planovi i programi
Kontakt
Arhiva
Poslednja obnova sadržaja:
01.10.2013.
Aktuelno:

 

nazad

Istraživanje u okviru projekta Razvijanje

Na naučnom skupu „Deseta letnja škola psiholingvistike“, koji je održan od 03. do 08. juna 2007. godine u Balatonalmadiju, Republika Mađarska, stručni tim Pedagoškog zavoda Vojvodine predstavio je rezultate istraživanja na temu Sticanje komunikativnih veština na srpskom jeziku kod dece predškolskog uzrasta čiji je maternji jezik mađarski

Istraživanja i radovi prezentovani na međunarodnom naučnom skupu odnosili su se na mentalni leksikon, dvojezičnost, usvajanje jezika, percepciju, razumevanje i produkciju jezika. Skupu su prusustvovali eminentni stručnjaci iz zemlje domaćina, Mađarske, i sledećih zemalja: Rumunije, Srbije, Makedonije, Slovenije, Hrvatske, Slovačke,Poljske, Nemačke, Engleske, Irske i Amerike.

nazad
  Copyright © Pedago?ki zavod Vojvodine 2012. Sva prava zadr?ana.