O Zavodu
Aktuelno
najave
Akreditovani programi
Informator o radu PZV
Praćenje i
unapređivanje
obrazovanja
Obrazovanje na
jezicima nacionalnih
manjina
Obrazovanjem
ka Evropi
Naša izdanja
Međunarodna saradnja
Istraživanja
Nastavni planovi i programi
Kontakt
Arhiva
Poslednja obnova sadržaja:
01.10.2013.
Aktuelno:

 

Kliknite na odgovarajući link ukoliko želite da saznate više :
Istraživanje u okviru projekta Razvijanje. Saznajte više.
Pedagoški zavod Vojvodine uz podršku Misije OEBS u Srbiji organizuje konferenciju "Unapređivanje dvojezičnosti i interkulturalnosti kod dece u Vojvodini". Saznajte više.
Seminar - Obuka za osnaživanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina - programiranje dodatnih sadržaja bitnih za nacionalne manjine. Saznajte više.
Redukovani nastavni programi za nastavne predmete maternjeg jezika za 5,6,7. i 8. razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja na jezicima nacionalnih manjina (do 30% za svaki razred) - saznajte više
Izveštaj sa seminara u okviru projekta "Unapredenje nastave srpskog kao nematernjeg jezika u prvom i drugom razredu osnovne škole u odeljenjima sa nastavom na madarskom jeziku" autora i koordinatora dr Melanije Mikeš. održanog 11. marta 2006. godine u Novom Sadu.
 
  Copyright © Pedago?ki zavod Vojvodine 2012. Sva prava zadr?ana.