O Zavodu
Aktuelno
najave
Akreditovani programi
Informator o radu PZV
Praćenje i
unapređivanje
obrazovanja
Obrazovanje na
jezicima nacionalnih
manjina
Obrazovanjem
ka Evropi
Naša izdanja
Međunarodna saradnja
Istraživanja
Nastavni planovi i programi
Kontakt
Arhiva
Poslednja obnova sadržaja:
01.10.2013.
Aktuelno:

 

nazad

Kvalitet udžbenika i unapređivanje kompetencije nastavnika istorije za izbor, korišćenje, evaluaciju i stvaranje udžbenika

U periodu od 17-19. maja 2007. godine u Srednjoj školi „Svetozar Miletić“ u Novom Sadu održan je seminar za nastavnike istorije koji nastavu izvode u osnovnim školama u Novom Sadu i okolini.

Seminar je rezultat priprema iz 2006. i 2007. godine u saradnji sa Međunarodnim UNESKO institutom „Georg Ekert“ iz Braunšvajga (Republika Nemačka) i Obrazovnim forumom iz Beograda na jačanju kompetencija nastavnika u korišćenju novih udžbenika u reformi obrazovanja.

Do sada su održana četiri stručna susreta (okrugla stola) sa ekspertima iz zemlje i inostranstva (tri u Novom Sadu, jedan u Međunarodnom UNESKO institutu „Georg Ekert“ u Braunšvajgu, Republika Nemačka) na kome je razrađen program seminara i definisan njegov sadržaj.

Program seminara je akreditovan u Ministarstvu prosvete i sporta Republike Srbije i svaki učesnik seminara dobija potvrdu od 24 sata stručnog usavršavanja za obnovu licence i nastavak rada u obrazovanju.

Seminar će realizovati naši stručnjaci: UNESKO ekspert dr Falk Pingel, izvršni direktor Instituta „Georg Ekert“ iz Braunšvajga, profesor dr Ivan Ivić, profesor dr Ana Pešikan i profesor dr Biljana Šimunović-Bešlin.

Opšti cilj seminara je unapređivanje kompetencija nastavnika za korišćenje, izbor, evaluaciju i stvaranje udžbenika istorije u uslovima produkcije alternativnih udžbenika. Neki od sadržaja koji se obrađuju na seminaru su:

 • način korišćenja udžbenika u procesu nastave/učenja;
 • udžbenik i njegova uloga u nastavnom procesu (šta je udžbenik, kome je namenjen);
 • kvalitet udžbenika, parametri kvaliteta i standardi kvaliteta;
 • korišćenje standarda kvaliteta udžbenika; korišćenje udžbeničkog teksta u nastavnom procesu;
 • korišćenje drugih resursa u cilju dopune udžbenika i poboljšanje efikasnosti procesa učenja;
 • izrada scenarija za korišćenje udžbeničkog teksta.
 • Značaj seminara je višestruk. Prvi put u zemljama u tranziciji radi se na programu jačanja kompetencije nastavnika koji će im omogućiti da u ponudi alternativnih udžbenika i pomoćnih nastavnih sredstava odaberu najbolji na osnovu poznavanja međunarodnih standarda i didaktičke zasnovanosti nove nastavne literature i sami rade na unapređivanju udžbeničke literature. Dosadašnja istraživanja su pokazala da nastavni rad najviše problema ima u udžbenicima koji su nejednakih didaktičkih kvaliteta i metodičkih mogućnosti pa stručno osposobljavanje profesora na upoznavanju standarda nastavne literature pruža veliki doprinos reformi obrazovanja.

  U zavisnosti od toga koje oblike učenja podstiče, udžbenik svojim načinom predstavlja specifične discipline/oblasti ljudskog znanja. Izveden je predlog za buduću tipologiju udžbeničke literature, udžbenik kao: problemski udžbenik, vodi do otkrića, priručnik za rad, udžbenik u službi konstrukcije znanja (dijalektički, ekspozicioni, pojmovna shema, istorijsko-hronološki i sl.) i udžbenik u službi stvaralačkog učenja.

  Osnovni standardi kvaliteta školskih udžbenika nastali su u okviru projekta „Kvalitet školskih udžbenika i mehanizmi obezbeđivanja tog kvaliteta“ u kojem se razmatraju osnovna pitanja šta je udžbenik, koje su njegove funkcije, definišu parametri kvaliteta udžbenika i razmatraju veze kvaliteta udžbenika sa pitanjima opšte politike stvaranje, proizvodnje, upotrebe i evaluacije udžbenika.

  Postaviti standard znači definisati normu, obrazac, pravilo (Klaić, 1989). Osnovna funkcija standarda je da na tržištu udžbenika obezbedi kvalitet udžbenika. Kada se stvori kvalitetan udžbenik on dospeva do svakog nastavnika i svakog učenika ( a to uključuje i svaku porodicu koja ima učenika i na taj način ova komponenta kvaliteta obrazovanja postaje sastavni deo celog obrazovnog sistema.

  Funkcija osnovnih standarda kvaliteta je da definišu osnovne zahteve (merila koja mora da ispuni svaka knjiga koja ima pretenzije da dobije status udžbenika. To znači da se ne definišu ni maksimalni, ni optimalni zahtevi, nego se definiše donji prag kvaliteta koji daje pravo udžbeniku da uđe u tržišnu konkurenciju da ostalim udžbenicima. Standardi su ispunjeni , ako su ostvarene sve karakteristike udžbenika koje ih razlikuje od drugih knjiga.

  Predavači na seminaru ( A. Pešikan i I. Ivić) predstavili su listu od četrdeset jednog standarda kvaliteta udžbenika. Osnovni standardi kvaliteta školskih udžbenika mogu se klasifikovati na sledeće:

  1. STANDARDI KVALITETA UDŽBENIČKOG KOMPLETA/CELINE UDŽBENIKA
  2. STANDARDI KVALITETA UDŽBENIKA-KNJIGE ZA UČENJE
  3. STANDARDI KVALITETA TEMATSKE CELINE/LEKCIJE/JEDINICE UČENJA
  4. STANDARDI KVALITETA SADRŽAJA UDŽBENIKA
  5. STANDARDI KVALITETA DIDAKTIČKOG OBLIKOVANJA UDŽBENIKA
  6. STANDARDI KVALITETA JEZIKA UDŽBENIKA
  7. STANDARDI KVALITETA ELEKTRONSKIH IZDANJA UDŽBENIKA.

  Osnovni standardi kvaliteta udžbenika definišu standarde kvaliteta (zahteve, normative i merila) za sve parametre koji definišu udžbenik kao posebnu vrstu (kategoriju) knjige. To su dimenzije (karakteristike) udžbenika pomoću kojih se ta vrsta knjige razlikuje od ostalih knjiga.

  Parametri kvaliteta udžbenika:

 • Parametri sadržaja (odabir naučnih znanja, naučna validnost, neznanja, relevantnost znanja, vrednosti od važnosti za nacionalni i kulturni identitet i sl.);
 • Parametri didaktičkih oblikovanja (motivacija, organizacija udžbeničkog teksta integracija znanja i izgradnja sistema znanja i sistema pojmova, usvajanje sistema vrednosti, razvijanje stvaralačkog i kritičkog mišljenja učenika i sl.);
 • Parametri kvaliteta jezika udžbenika i kvaliteta medija u kome je realizovan udžbenik (poštovanje jezičke norme, kontrola rečnika, razumljivost tekstova, iskorišćenost pisanog, audiovizuelnog i elektronskog medija u cilju povećanja efekata učenja iz udžbenika).
 • nazad
    Copyright © Pedago?ki zavod Vojvodine 2012. Sva prava zadr?ana.