O Zavodu
Aktuelno
najave
Akreditovani programi
Informator o radu PZV
Praćenje i
unapređivanje
obrazovanja
Obrazovanje na
jezicima nacionalnih
manjina
Obrazovanjem
ka Evropi
Naša izdanja
Međunarodna saradnja
Istraživanja
Nastavni planovi i programi
Kontakt
Arhiva
Poslednja obnova sadržaja:
01.10.2013.
Aktuelno:

 

Kliknite na odgovarajući link ukoliko želite da saznate više :
Razvijanje i negovanje maternjeg i nematernjeg jezika i interkulturalnosti kod dece u Vojvodini, autora prof. dr Melanije Mikeš. Realizacija akreditovanog programa za period januar – jun 2008. godine Saznajte više.
Kvalitet udžbenika i unapređivanje kompetencije nastavnika istorije za izbor, korišćenje, evaluaciju i stvaranje udžbenika. Saznajte više.
 
  Copyright © Pedago?ki zavod Vojvodine 2012. Sva prava zadr?ana.