O Zavodu
Aktuelno
najave
Akreditovani programi
Informator o radu PZV
Praćenje i
unapređivanje
obrazovanja
Obrazovanje na
jezicima nacionalnih
manjina
Obrazovanjem
ka Evropi
Naša izdanja
Međunarodna saradnja
Istraživanja
Nastavni planovi i programi
Kontakt
Arhiva
Poslednja obnova sadržaja:
01.10.2013.
Aktuelno:

 

nazad

PROGRAMI STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU


Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za školsku 2010/2011. godinu sadrži 826 programa.

Komisije Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja odobrile su 808, a Pedagoški zavod Vojvodine 18 programa.

Katalog je namenjen nastavnicima, vaspitačima, stručnim saradnicima i direktorima.

Članom 4 Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (Sl. Glasnik RS, br. 14/2004. i 56/2005) propisano je da se stručno usavršavanje ostvaruje po programima, koji mogu biti obavezni i izborni./p>

Status programa određuje ministar prosvete posebnim aktom.

Na osnovu člana 10 Pravilnika, nastavnik, vaspitač i stručni saradnik dužan je da pohađa 100 časova programa, u roku od pet godina, od kojih najmanje 60 časova sa liste obaveznih i do 40 časova sa liste izbornih programa.


Programi PZV koje je akreditovao ZUOV


1. Razvijanje i negovanje maternjeg i nematernjeg jezika i

interkulturalnosti kod dece u Vojvodini


2. SMETNJE I


3. SMETNJE III


4. Unapređivanje nastave srpskog kao nematernjeg jezika u

osnovnoj školi


Za više informacija o određenom programu, kliknite na naziv programa.

nazad
  Copyright © Pedago?ki zavod Vojvodine 2012. Sva prava zadr?ana.