SRPSKI KAO NEMATERNJI JEZIK

A: za sredine u kojima preovlađuje jezik nacionalne manjine kao sredstvo komunikacije

Cilj nastave srpskog kao nematernjeg jezika jeste da osposobi učenika da na srpskom jeziku komunicira na osnovnom nivou u usmenom i pisanom obliku o temama iz njegovog neposrednog okruženja, da osposobi učenika za nastavak školovanja na srpskom jeziku, da ga upozna s elementima kulture naroda čiji jezik uče i da kod učenika razvije svest o drugima u okruženju i svom mestu i ulozi u tom društvenom miljeu.

Zadaci nastave srpskog kao nematernjeg jezika:

 • osposobljavanje učenika za produktivno vladanje srpskim jezikom u okviru osnovnih jezičkih struktura i rečnika od oko 2000 reči i izraza
 • osposobljavanje za uspešno služenje književnim jezikom u različitim komunikativnim situacijama
 • osposobljavanje za razumevanje sagovornika i aktivno učestvovanje u komunikaciji o raznim temama iz svakodnevnog života
 • usvajanje pravilnog izgovora i intonacije pri usmenom izražavanju i čitanju
 • savlađivanje ćiriličnog i latiničnog pisma i osnova pravopisa
 • osposobljavanje za čitanje i razumevanje tekstova različitih žanrova
 • sticanje navika samostalnog korišćenja rečnika i jezičkih priručnika
 • razvijanje osećaja zadovoljstva, interesovanja i motivacije za učenje srpskog jezika
 • podsticanje pozitivnog vrednovanja srpskog jezika i kulture
 • podsticanje upotrebe srpskog jezika u lične svrhe, iz zadovoljstva i u edukativnom kontekstu
 • olakšavanje razumevanja različitih kultura i tradicija
 • vaspitavanje u duhu tolerancije i poštovanja različitosti
 • stimulisanje mašte, kreativnosti i radoznalosti