Aktuelno

Kontaktirajte našu kancelariju: 021 4720 372 Email: office@pzv.org.rs

Lista odobrenih dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava

Postavio Administrator 15. marta 2017. godine

Lista odobrenih dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava, koje odobrava Pedagoški zavod Vojvodine, u skladu sa članom 29. stav 2. Zakona o udžbenicima ("Sl. glasnik RS" br. 68/2015)

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Redni broj

Naziv dodatnog nastavnog sredstva

Nastavni predmet

Ime autora

Broj Rešenja Pedagoškog Zavoda Vojvodine

Jezik i pismo

Pun naziv izdavača

Stručno mišljenje Komisije

1.

Znam i umem – kontrolne vežbe iz matematike za prvi razred osnovne škole

matematika

Ljiljana Vuković, Sandra Radovanović i Aleksandra Stefanović

927 od
09. 11.2016.

 mađarski  jezik,
latinica

Kreativni centar, preduzeće za izdavaštvo, proizvodnju i trgovinu sa ograničenom odgovornošću iz Beograda

Kontrolne vežbe iz matematike za prvi razred na mađarskom jezikupdf

2.

Znam i umem – kontrolne vežbe iz matematike za drugi razred osnovne škole

matematika

Vesna Rikalo i Petar Ogrizović

928 od
09. 11.2016.

 mađarski  jezik,
latinica

Kreativni centar, preduzeće za izdavaštvo, proizvodnju i trgovinu sa ograničenom odgovornošću iz Beograda

Kontrolne vežbe iz matematike za drugi razred na madjarskom jezikupdf

3.

Znam i umem – kontrolne vežbe iz matematike za treći razred osnovne škole

matematika

Ljiljana Vuković, Sandra Radovanović i Aleksandra Stefanović

929 od
09. 11.2016.

 mađarski  jezik,
latinica

Kreativni centar, preduzeće za izdavaštvo, proizvodnju i trgovinu sa ograničenom odgovornošću iz Beograda

Kontrolne vežbe iz matematike za treći razred na madjarskom jezikupdf

4.

Znam i umem – kontrolne vežbe iz matematike za četvrti razred osnovne škole

matematika

Vesna Rikalo i Petar Ogrizović

930 od
09. 11.2016.

 mađarski  jezik,
latinica

Kreativni centar, preduzeće za izdavaštvo, proizvodnju i trgovinu sa ograničenom odgovornošću iz Beograda

Kontrolne vežbe iz matematike za četvrti razred na madjarskom jezikupdf

 

Pravila ponašanja za decu u vaspitno-obrazovnim institucijama-sistematilčan rad sa didaktičkim materijalom

Postavio Administrator 30. novembra 2016. godine

Održana 2 akreditovana seminara u organizaciji PZV

U organizaciji Pedagoškog zavoda Vojvodine tokom novembra 2016. godine održana su 2 akreditovana seminara Pravila ponašanja za decu u vaspitno-obrazovnim institucijama - sistematičan rad sa didaktičkim materijalom u predškolskoj ustanovi „Radosno detinjstvo“ u objektu Kalimero, Novi Sad, kataloški broj 928. Autorka i realizatorka seminara, kao i didaktičkog materijala Pravila ponašanja u vrtiću je Branislava Todosijević, vaspitačica sa dugogodišnjim iskustvom. Druge dve realizatorke na navedenom seminaru bile su dr Violeta Petković, viša stručna saradnica u Pedagoškom zavodu Vojvodine i Olivera Jovičić, diplomirana menadžerka u obrazovanju. Seminari su imali za cilj da pruže zaposlenima u predškolskoj ustanovi što bolje i efikasnije ideje o tome kako mogu da utiči na pravilan rast i razvoj svakog deteta. Akcenat je stavljen na usvajanje pravila ponašanja u samoj ustanovi.