Aktuelno

OBAVEŠTENJE

POZIV ZA UČEŠĆE
NA
TREĆOJ MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI
INTERKULTURALNOST U OBRAZOVANJU 2017.

 

Pedagoški zavod Vojvodine i Odsek za rumunistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Vas pozivaju na Treću međunarodnu naučnu konferenciju „Interkulturalnost u obrazovanju 2017“, koja će biti održana u periodu 6-8. oktobra 2017. godine u Novom Sadu, u Studentskom domu „Evropa“, Ćirila i Metodija br. 1.

 

Sajt konferencije

Knjiga rezimea

 

Pravila ponašanja za decu u vaspitno-obrazovnim institucijama-sistematilčan rad sa didaktičkim materijalom

Pravila ponašanja za decu u vaspitno-obrazovnim institucijama-sistematičan rad sa didaktičkim materijalom

U organizaciji Pedagoškog zavoda Vojvodine tokom novembra 2016. godine održana su 2 akreditovana seminara Pravila ponašanja za decu u vaspitno-obrazovnim institucijama- sistematičan rad sa didaktičkim materijalom u predškolskoj ustanovi. Saznajte više.

Najave

OBAVEŠTENJE

K O N K U R S

za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika na jezicima nacionalnih manjina na kojima se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za školsku 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021. godinu.

 

Elektronski formular za prijavu

 

Pomoćni formulari:

1. Formular za prijavljivanje

2. Radna biografija

3. Scenario programa

4. Rezime programa

 

 

KONSULTACIJE

Pedagoški zavod Vojvodine će tokom trajanja Konkursa vršiti konsultacije svaki radni dan od 12-14h sa zainteresovanim autorima i realizatorima programa stalnog stručnog usavršavanja.

 

Prvi konsultativni sastanak biće održan 17. 10. 2017. godine u Elektrotehničkoj školi „Mihajlo Pupin“, Futoška 17 Novi Sad od 12.00-14.00h. 

Registracija učesnika je od 11.30-12.00h.