Poštovane koleginice i kolege,

Pedagoški zavod Vojvodine poziva Vas na Sedmu međunarodnu naučnu konferenciju „Interkulturalnost u obrazovanju 2021”, koja će biti održana 02. oktobra 2021. godine u Novom Sadu u Studentskom domu „Evropa”, Ćirila i Metodija broj 1.

Imajući u vidu glavnu temu - Interkulturalnost u obrazovanju – okvirne podteme Konferencije su:

  • Interkulturalnost i nastava

  • Interkulturalnost i jezik

  • Interkulturalnost i književnost

  • Interkulturalnost i istorija

  • Interkulturalnost i prevođenje

  • Interkulturalnost i uticaj medija.

Radni jezici Konferencije su svi slovenski jezici i jezici koji se izučavaju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Prijavni formular je dostupan na ovom linku

Prijava

Na Konferenciju se možete prijaviti elektronskim putem preko gore navedenog formulara. Jedan autor može prijaviti samo jedan rad. Rad može imati maksimalno tri autora.

Prijavu možete poslati najkasnije do 1. jula 2021. godine putem elektronskog formulara. Svi prijavljeni dobiće povratnu informaciju o učešću najkasnije do 15. avgusta 2021.

 

Objavljivanje radova

Pre početka Konferencije biće objavljena Knjiga sažetaka koji nosi M 34 broj. Rezimei moraju biti i na engleskom jeziku napisani.

Odabrani i recenzirani radovi biće objavljeni u Zborniku radova sa konferencije koji će biti štampan nakon Konferencije, koji nosi M 33 broj. Prilozi treba da budu dužine od 16 do 20 strana (rezime i bibliografija uključeni), prored 1,5; na nekom od slovenskih jezika u skladu sa Chicago Manual Style-om.

Rok za predaju radova je 31. decembar 2021. godine. Dodatna uputstva za pripremu rukopisa biće dostavljena po završetku Konferencije.

Kotizacija

Kotizacija za učešće na Konferenciji se ne naplaćuje. Učesnici sami snose troškove putovanja i boravka.

Sve informacije u vezi sa Konferencijom su dostupne na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije Konferencija će se održati on line.

Dobro nam došli!

Lista odobrenih nastavnih sredstava

lista

Stručne ocene i stručna mišljenja

sam 8

Bezbednost na internetu

cyber security 1805632 640

Obrazovna platforma PZV

OP