13 04 2022 Obuka od javnog interesa Metodika nastave za izborni program romski jezik sa elementima nacionalne kulture

 

Педагошки завод Војводине је 13. априла 2022. године организовао програм стручног усавршавања за запослене у образовању под називом МЕТОДИКА НАСТАВЕ ЗА ИЗБОРНИ ПРОГРАМ – РОМСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ. Програм је решењем Министра просвете, науке и технолошког развоја (број: 610-00-00171/2022-07) добио статус програма од јавног интереса, а намењен је наставницима који изводе наставу изборног програма Ромски језик са елементима националне културе и има за циљ унапређивање методичко-педагошких компетенција наставника ромског језика за остваривање изборног програма – Ромски језик са елементима националне културе.

Програм су реализовале ауторка, др Марија Александровић, професорка струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“, Вршац, и реализаторка, Елдена Станић, сарадник у настави, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“, Вршац. Учесницима програма представљени су различити методички поступци у анализи књижевних дела, начини мотивисања ученика за читање и анализу прозног текста, као и функционални поступци у настави граматике и различите лексичке и семантичке вежбе.

Наставници изборног програма Ромски језик са елементима националне културе из 14 основних школа на територији АП Војводине оценили су програм веома успешним и препоручили би га колегама, а знања која су стекли сматрају примењивим у образовном раду. Такође, наставници су исказали велико задовољство тиме што је обука реализована на њиховом матерњем ромском језику.

Lista odobrenih nastavnih sredstava

lista

Stručne ocene i stručna mišljenja

sam 8

Bezbednost na internetu

cyber security 1805632 640

Obrazovna platforma PZV

OP