Pedagoški zavod Vojvodine je uspešno realizovao Osmu međunarodnu naučnu konferenciju Interkulturalizam i rodna ravnopravnost u obrazovanju - InterKult 2022 u Studentskom domu „Evropa“ u Novom Sadu. Imajući u vidu glavnu temu Konferencije - Interkulturalnost i rodna ravnopravnost u obrazovanju – okvirne podteme su bile:

  • Interkulturalnost i nastava

  • Interkulturalnost i jezik

  • Interkulturalnost i književnost

  • Interkulturalnost i istorija

  • Interkulturalnost i prevođenje

  • Interkulturalnost i uticaj medija

  • Interkulturalnost i rodna ravnopravnost.

Konferencija je održana dana 1. oktobra 2022. godine od 10.00 do 17.00 časova. U plenarnom delu su predstavljena tri rada iz Rumunije i jedan rad iz Srbije. Predavači iz naše zemlje, kao i iz inostranstva prezentovali su svoje radove. Učesnici su imali priliku da odslušaju tridesetšest predavanja sa vrlo interesantnim temama i zaključcima na rumunskom, engleskom, mađarskom, rusinskom i srpskom jeziku.

Dodeljeni su sertifikati sa kojima su učesnici stekli 2 (dva) boda.

Zahvaljuljemo se svim predavačima i učesnicima na učešću.

Organizacioni odbor Osme međunarodne naučne konferencije InterKult 2022.

Lista odobrenih nastavnih sredstava

lista

Stručne ocene i stručna mišljenja

sam 8

Bezbednost na internetu

cyber security 1805632 640

Obrazovna platforma PZV

OP