STRUČNI SKUP - KREATIVNI NASTAVNIK U IT OKRUŽENJU

25. 04. 2023., SUBOTICA

Pedagoški zavod Vojvodine u okviru projekta KREATIVNI NASTAVNIK U IT OKRUŽENJU u saradnji sa Hrvatskim nacionalim vijećem ogranizovao je stručni skup-savetovanje-na temu Korišćenje IKT alata u osnovnim školama u Vojvodini. Stručni skup je održan 25.04.2023. godine u prostorijama OŠ“Matko Vuković“ u Subotici, a otvorili su ga Slobodan Borđoški, zamenik direktora Zavoda; Nataša Stipančević, predsednica za Odbor za obrazovanje HNV-a i Mirjana Stevanović, direktorka škole. Uvodno predavanje održala je dr Silvia Ilić, sa temom Korišćenje IKT alata u osnovnim školama u Vojvodini – rezultati istraživanja, savetnica za stručno usavršavanje i napredovanje u nastavi u Pedagoškom zavodu Vojvodine. Predavači su bili Iris Stantić Miljački sa temom Imerzivne tehnologije u nastavi; Adrijana Žarić sa temom Escape room u nastavi i Sanja Dulić sa temom Online razredni portfolij.. Stručnom skupu je prisustvovalo 37 nastavnika razredne i predmetne nastave, sa područja grada Subotica. Učesnicima je podeljen sertifikat a koji nosi 1 bod.

Lista odobrenih nastavnih sredstava

lista

Stručne ocene i stručna mišljenja

sam 8

Bezbednost na internetu

cyber security 1805632 640

Obrazovna platforma PZV

OP