Poštovane koleginice i kolege,

Pedagoški zavod Vojvodine poziva Vas na Petu međunarodnu naučnu konferenciju „Interkulturalnost u obrazovanju 2019”, koja će biti održana 12. oktobra 2019. godine u Novom Sadu u Studentskom domu „Evropa”, Ćirila i Metodija broj 1.

Imajući u vidu glavnu temu  - Interkulturalnost u obrazovanju – okvirne podteme Konferencije su:

  • Interkulturalnost i nastava
  • Interkulturalnost i jezik
  • Interkulturalnost i književnost
  • Interkulturalnost i istorija
  • Interkulturalnost i prevođenje
  • Interkulturalnost i uticaj medija.

Pozivno pismo na srpskom jeziku

Pozivno pismo na hrvatskom jeziku

Prijava na konferenciju

Drugo pozivno pismo na srpskom jeziku

Drugo pozivno pismo na hrvatskom jeziku

Agenda INTERKULT 2019


Radni jezici konferencije su svi slovenski jezici ili jezici koji se izučavaju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Prijava

Na Konferenciju se možete prijaviti elektronskim putem preko formulara koji će biti dostupan na sajtu pzv.org.rs. Jedan autor može prijaviti samo jedan rad. Rad može imati maksimalno tri autora.

Prijavu možete poslati najkasnije do 12. jula 2019. godine putem elektronskog formulara. Svi prijavljeni dobiće povratnu informaciju o učešću najkasnije do 15. avgusta 2019.

Objavljivanje radova

Pre početka Konferencije biće objavljena Knjiga sažetaka.

Odabrani i recenzirani radovi biće objavljeni u Zborniku radova sa konferencije koji će biti štampan nakon Konferencije. Prilozi treba da budu dužine 16 do 20 strana (rezime i bibliografija uključeni), prored 1,5, na nekom od slovenskih jezika ili jezika koji se izučavaju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu u skladu sa Chicago Manual Style-om.

Rok za predaju radova je 31. decembar 2019. godine. Dodatna uputstva za pripremu rukopisa biće dostavljena po završetku Konferencije.

Kotizacija

Kotizacija za učešće na Konferenciji se ne naplaćuje. Učesnici sami snose troškove putovanja i boravka.

Sve informacije u vezi sa Konferencijom su dostupne na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Lista odobrenih nastavnih sredstava

lista

Stručne ocene i stručna mišljenja

sam 8

Bezbednost na internetu

cyber security 1805632 640

Obrazovna platforma PZV

OP