Pedagoški zavod Vojvodine je dana 09.12.2019. godine, u svojim prostorijama  organizovao stručni skup “Evaluacija efekata dualnog obrazovanja u Vojvodini”.

Prisutne je pozdravio Janoš Puškaš, direktor Pedagoškog zavodaVojvodine, a poseban osvrt o značaj dualnog obrazovanja i doasadašnjih iskustava, kao i samog sprovedenog istraživanja u sklopu projekta “Evaluacija efekata dualnog obrazovanja u Vojvodini” dao je i Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, poželivši uspešan rad svim prisutnima.

Uvodno izlaganje o procesu uvođenja dualnog obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine održao je Slobodan Borđoški,  zamenik direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Rezultate istraživanja u sklopu projekta “Evaluacija efekata dualnog obrazovanja u Vojvodini” predstavila je rukovodilac istraživačkog tima prof. dr Daliborka Purić , iz Izdavačke kuće “Epoha”, Požega.

Primere dobre prakse u postupku obuke instruktora u procesu dualnog obrazovanja prikazao je Igor Bem, trener instruktora u dualnom obrazovanju, ispred Privredne komore Srbije.

           

Pedagoški zavod Vojvodine je uspešno realizovao Petu međunarodnu naučnu konferenciju „Interkulturalnost u obrazovanju 2019“, koja je održana 12. oktobra 2019. godine u Novom Sadu.

 

 

Pedagoški zavod Vojvodine je u saradnji sa Nacionalnim savetom Slovačke nacionalne manjine - dana 28.11.2019. godine organizovao je konferenciju drugi put pod nazivom „Kreativni nastavnik u IKT okruženju“ u Gložanu. Tom prilikom prezentovani su rezultati istraživanja „Stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi“, uvodno predavanje o korišćenju računara u nastavi matematike u osnovnoj školi kao i primeri dobre prakse sa strane nastavnika.

 

 

Pedagoški zavod Vojvodine je dana 18.10.2019. godine učestvovao na Šestoj međunarodnoj konferenciji “IKT u obrazovanju” u Subotici, u organizaciji Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku, sa temom - MOBILNOST.

Na Konferenciji su izloženi rezultati istraživanja Pedagoškog zavoda Vojvodine, u okviru projekta “Kreativni nastavnik u IT okruženju”. Predavanje je održano na mađarskom i srpskom jeziku.

Mobilnost - Zbornik radova naučnih konferencija Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku je kotiran sa kategorijom M33.  Istraživanje sa temom “Stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi” u okviru projekta “Kreativni nastavnik u IT okruženju”  možete pročitati ispod.

 

Preuzimanje: Stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi

 

Napomena:  Zbog usvajanja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 66/2019) došlo je do sledećih izmena u Uvodu Istraživanja “Stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi”:

Pedagoški Zavod Vojvodine je isključivi nosilac autorskih prava na sadržaju i rezultatima istraživanja “Stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi”, dok će se autorski elementi u radu Izlagača tretirati u smislu člana 98. Zakona o autorskom i srodnim pravima (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016-odluka US i 66/2019). “