Poštovane koleginice i kolege,

Pedagoški zavod Vojvodine poziva Vas na Petu međunarodnu naučnu konferenciju „Interkulturalnost u obrazovanju 2019”, koja će biti održana 12. oktobra 2019. godine u Novom Sadu u Studentskom domu „Evropa”, Ćirila i Metodija broj 1.

Imajući u vidu glavnu temu  - Interkulturalnost u obrazovanju – okvirne podteme Konferencije su:

  • Interkulturalnost i nastava
  • Interkulturalnost i jezik
  • Interkulturalnost i književnost
  • Interkulturalnost i istorija
  • Interkulturalnost i prevođenje
  • Interkulturalnost i uticaj medija.

Pozivno pismo na srpskom jeziku

Pozivno pismo na hrvatskom jeziku

Prijava na konferenciju

Drugo pozivno pismo na srpskom jeziku

Drugo pozivno pismo na hrvatskom jeziku

Pedagoški zavod Vojvodine u saradnji sa Nacionalnim savetom Rumunske nacionalne manjine - dana 20.05.2019. godine organizovao je konferenciju pod nazivom „Kreativni nastavnik u IKT okruženju“ u Banatskom Novom Selu. Tom prilikom prezentovani su rezultati istraživanja „Stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi“, kao i primeri dobre prakse sa strane nastavnika.

 

 

Pedagoški zavod Vojvodine u saradnji sa Nacionalnim savetom Hrvatske nacionalne manjine - Hrvatskim nacionalnim vijećem dana 18.03.2019. godine organizovao je konferenciju pod nazivom „Kreativni nastavnik u IKT okruženju“ u Subotici. Tom prilikom prezentovani su rezultati istraživanja „Stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi“, kao i primeri dobre prakse.