Pedagoški zavod Vojvodine je dana 09.12.2019. godine, u svojim prostorijama organizovao stručni skup „Evaluacija efekata dualnog obrazovanja u Vojvodini”.

Prisutne je pozdravio Janoš Puškaš, direktor Pedagoškog zavoda Vojvodine, a poseban osvrt o značaju dualnog obrazovanja i dosadašnjih iskustava, kao i samog sprovedenog istraživanja u sklopu projekta „Evaluacija efekata dualnog obrazovanja u Vojvodini” dao je i Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, poželevši uspešan rad svim prisutnima.

Uvodno izlaganje o procesu uvođenja dualnog obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine održao je Slobodan Borđoški, zamenik direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Rezultate istraživanja u sklopu projekta „Evaluacija efekata dualnog obrazovanja u Vojvodini” predstavila je rukovodilac istraživačkog tima prof. dr Daliborka Purić, iz Izdavačke kuće „Epoha”, Požega.

Primere dobre prakse u postupku obuke instruktora u procesu dualnog obrazovanja prikazao je Igor Bem, trener instruktora u dualnom obrazovanju, ispred Privredne komore Srbije.

           

Pedagoški zavod Vojvodine je u saradnji sa Nacionalnim savetom Rusinske nacionalne manjine - dana 24.02.2020. godine organizovao je konferenciju  pod nazivom „Kreativni nastavnik u IKT okruženju“ u Ruskom Krsturu. Tom prilikom prezentovani su rezultati istraživanja „Stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi“. Održano je uvodno predavanje o korišćenju računara u nastavi matematike u osnovnoj školi. Na konferenciji su prezentovani primeri dobre prakse sa strane nastavnika.

 

Pedagoški zavod Vojvodine je uspešno realizovao Petu međunarodnu naučnu konferenciju „Interkulturalnost u obrazovanju 2019“, koja je održana 12. oktobra 2019. godine u Novom Sadu.