Na osnovu člana 185. stav 3., a u vezi sa članom 40. stav 1. tačka 5. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, broj 88/2017, 27/2018-dr. zakoni i 10/2019) i članova 2. i 5. Pravilnika o bližim uslovima i kriterijumima za izbor drugih stručnih lica i članova komisije za pripremu stručne ocene kvaliteta rukopisa i stručnog mišljenja („Sl. glasnik RS“, br. 94/2018), Pedagoški zavod Vojvodine, dana 10.04.2019. godine, raspisuje

DOPUNSKI JAVNI POZIV

za izbor stručnih lica za pripremu stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika i radi davanja stručnog mišljenja o kvalitetu rukopisa priručnika, dodatnih nastavnih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava, kao i rukopisa prevoda istih, namenjenih za obrazovno-vaspitni rad na jezicima nacionalnih manjina u AP Vojvodini.

 

Lice ovlašćeno za sva dodatna obaveštenja vezana za prijavu na Javni poziv je Suzana Kovačević, telefon: 021 423-050, mejl adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

adobe-acrobat-pdf-file-document-512.pngTekst Javnog poziva                     microsoft_office_word-512.png Izjava                       microsoft_office_word-512.pngObrazac za prijavu