Pedagoški zavod Vojvodine je uspešno realizovao Petu međunarodnu naučnu konferenciju „Interkulturalnost u obrazovanju 2019“, koja je održana 12. oktobra 2019. godine u Novom Sadu.

 

 

Lista odobrenih nastavnih sredstava

lista

Stručne ocene i stručna mišljenja

sam 8

Bezbednost na internetu

cyber security 1805632 640

Obrazovna platforma PZV

OP