Odluka o izboru stručnih lica za pripremu stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika i radidavanja stručnog mišljenja o kvalitetu rukopisa priručnika, dodatnih nastavnih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava, kao i rukopisa prevoda istih, namenjenih za obrazovno-vaspitni rad na jezicima nacionalnih manjina u AP Vojvodini.

Preuzimanje

Педагошки завод Војводине и Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице су 06. фебруара 2019. године у Свечаној сали Скупштине АП Војводине у Новом Саду организовали стручни скуп под називом Теоријско-методички оквир наставе језика у основним школа за наставнике српског језика, српског као нематерњег и енглеског језика. Стручни скуп је део истраживања о потребама наставника за стицањем нових и јачањем постојећих компетенција важних за унапређивање образовно-васпитног процеса кроз стручно усавршавање.

Стручни скуп су отворили директор Завода и Милан Ковачевић, заменик покрајинског секретара за образовање, препознавши важност унапређивања наставе језика, како матерњег и нематерњег, тако и страног, у оквиру процеса афирмације вишејезичности у Војводини.

На скупу су говориле доц. др Јелена Редли, са Одсека за српски језик и лингвистику, Филозофског факултета, Универзитета у Новом Саду, на тему Методе и технике за развијање комуникативне компетенције у настави другог/страног језика, Наташа Добрић из ОШ „Петефи Шандор“, Нови Сад на тему Веза између српског и српског као нематерњег језика, и др Данијела Радовић о методологији истраживања и дизајнирања платформе за наставнике језика у основним школама у Војводини. Наставници из 33 школе на територији АП Војводине у којима се изводи настава српског као нематерњег језика, учесници скупа, као и њихови ученици, биће испитаници у истраживању, на чему су им Завод и Секретаријат захвални. Резултати истраживања искористиће се у научне и образовне сврхе.  

U okviru svog projekta Evaluacija efekata bilingvalne nastave, Pedagoški zavod Vojvodine je 12. decembra organizovao stručni skup pod nazivom Unapređivanje prakse bilingvalne nastave u Vojvodini.

Na stručnom skupu su predstavljeni rezultati opsežnog istraživanja o stavovima nastavnika prema nastavi koju izvode na dva jezika, načinima na koje se pripremaju za nastavu i kako je izvode, kao i potrebama i izazovima sa kojima se susreću u realizaciji nastave. Posebna pažnja usmerena je na potrebe nastavnika za daljim stručnim i profesionalnim usavršavanjem iz metodike nastave na dva jezika ili iz upotrebe digitalnih tehnologija u nastavi.