U okviru svog projekta Evaluacija efekata bilingvalne nastave, Pedagoški zavod Vojvodine je 12. decembra organizovao stručni skup pod nazivom Unapređivanje prakse bilingvalne nastave u Vojvodini.

Na stručnom skupu su predstavljeni rezultati opsežnog istraživanja o stavovima nastavnika prema nastavi koju izvode na dva jezika, načinima na koje se pripremaju za nastavu i kako je izvode, kao i potrebama i izazovima sa kojima se susreću u realizaciji nastave. Posebna pažnja usmerena je na potrebe nastavnika za daljim stručnim i profesionalnim usavršavanjem iz metodike nastave na dva jezika ili iz upotrebe digitalnih tehnologija u nastavi.

 

Pedagoški zavod Vojvodine i Odsek za rusinistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu su uspešno realizovali Četvrtu međunarodnu naučnu konferenciju „Interkulturalnost u obrazovanju 2018“, koja je održana 13. oktobra 2018. godine u Novom Sadu.

 

Predstavnici Pedagoškog zavoda Vojvodine prisustvovali su dana 20.06.2018. godine okruglom stolu „Izričita zabrana telesnog kažnjavanja dece u Srbiji u svim okruženjima“ u organizaciji Centra za prava deteta i Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana.

Na okruglom stolu diskutovalo se o normativnom okviru zabrane telesnog kažnjavanja dece u Srbiji, psihološkim i socijalnim posledicama telesnog kažnjavanja po dete, kao i ulozi i mestu profesionalaca u promovisanju pozitivnih, nenasilnih i participativnih načina vaspitanja i disciplinovanja deteta.

45ce91ec 998b 4534 9653 4ebdbf9811cb     56ad6fe6 3ade 4676 a69d 44dc4d8e4fc7    ec8efdb8 f2c1 4420 a0c3 24ded56b29f8