Pedagoški zavod Vojvodine je 26.05.2018. godine organizovao program stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika „KOMUNIKACIJA KAO CENTAR ZNANJA STRANOG JEZIKA“ u PU „Boško Buha“ u Inđiji. Program razvija kompetencije za nastavnu oblast, predmet i metodiku kroz individualizovani pristup u radu sa decom korišćenjem različitih metoda i oblika rada u realizaciji aktivnosti.

Cilj obuke da se vaspitači osnaže za postavljanje komunikacije u centar aktivnosti na stranom jeziku je po mišljenju učesnica postignut. Na obuci su predstavljeni i modeli usvajanja stranih jezika na predškolskom uzrastu. Obuku su vodile stručne saradnice Danijela Radović i Sanja Mijanović.

Indjija 26 05 2018    Indjija 26 05 2018 b 

Pedagoški zavod Vojvodine u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za  obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice dana 16.05.2018. godine organizovao je stručni skup pod nazivom „Evaluacija efekata bilingvalne nastave“ gde su prezentovani rezultati testiranja učenika osnovnih i srednjih škola u Vojvodini. Testiranje jesprovedeno tokom 2017. godine. 

Evaluacija efekata bilingvalne nastave

Predstavnici Pedagoškog zavoda Vojvodine prisustvovali su dana 10. 05. 2018. godine devetoj manifestaciji i stručnom skupu „Evropski dani sunca u Kuli“ u organizaciji Društva za obnovljive izvore energije STŠ “Mihajlo Pupin” iz Kule i lokalne samouprave opštine Kula. Tom prilikom promovisana je upotreba solarne energije, prikazani su najnoviji sistemi i dostignuća u navedenoj oblasti radi povećanja energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.

Hrvatsko nacionalno vijeće u saradnji sa Pedagoškim zavodom Vojvodine dana 04. 05. 2018. godine organizovao je stručni skup - konferenciju “Hrvatski standardni jezik i zavičajna književnost”. Cilj stručnog skupa bio je unapređivanje jezičkih kompetencija kroz usavršavanja nastavnog kadra u nastavi na hrvatskom jeziku. Učesvovalo je više od 40 vaspitača, učitelja i nastavnika.

31947915 2069817773266304 5150380659440615424 o 31964343 2069818519932896 5915342183426162688 o