U prostorijama Pedagoškog zavoda Vojvodine dana 28.02.2018. godine održan je sastanak sa predstavnicama Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, sa Jasnom Vojnić, savetnicom predsednika HNV-a za razvojne projekte hrvatske zajednice u Republici Srbiji i Margaretom Uršal, dopredsednicom Odbora za obrazovanje HNV-a.

Na sastanku se razgovaralo o međusobnoj saradnji vezanoj za dalji razvoj stručnog usavršavanja prosvetnih radnika koji obrazovno-vaspitni rad izvode na hrvatskom jeziku na teritoriji AP Vojvodine.

Održana 2 akreditovana seminara u organizaciji PZV

U organizaciji Pedagoškog zavoda Vojvodine tokom novembra 2016. godine održana su 2 akreditovana seminara Pravila ponašanja za decu u vaspitno-obrazovnim institucijama - sistematičan rad sa didaktičkim materijalom u predškolskoj ustanovi „Radosno detinjstvo“ u objektu Kalimero, Novi Sad, kataloški broj 928. Autorka i realizatorka seminara, kao i didaktičkog materijala Pravila ponašanja u vrtiću je Branislava Todosijević, vaspitačica sa dugogodišnjim iskustvom. Druge dve realizatorke na navedenom seminaru bile su dr Violeta Petković, viša stručna saradnica u Pedagoškom zavodu Vojvodine i Olivera Jovičić, diplomirana menadžerka u obrazovanju. Seminari su imali za cilj da pruže zaposlenima u predškolskoj ustanovi što bolje i efikasnije ideje o tome kako mogu da utiči na pravilan rast i razvoj svakog deteta. Akcenat je stavljen na usvajanje pravila ponašanja u samoj ustanovi.