Pedagoški zavod Vojvodine je u saradnji sa Nacionalnim savetom Slovačke nacionalne manjine - dana 28.11.2019. godine organizovao je konferenciju drugi put pod nazivom „Kreativni nastavnik u IKT okruženju“ u Gložanu. Tom prilikom prezentovani su rezultati istraživanja „Stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi“, uvodno predavanje o korišćenju računara u nastavi matematike u osnovnoj školi kao i primeri dobre prakse sa strane nastavnika.

 

 

Pedagoški zavod Vojvodine je dana 18.10.2019. godine učestvovao na Šestoj međunarodnoj konferenciji “IKT u obrazovanju” u Subotici, u organizaciji Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku, sa temom - MOBILNOST.

Na Konferenciji su izloženi rezultati istraživanja Pedagoškog zavoda Vojvodine, u okviru projekta “Kreativni nastavnik u IT okruženju”. Predavanje je održano na mađarskom i srpskom jeziku.

Mobilnost - Zbornik radova naučnih konferencija Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku je kotiran sa kategorijom M33.  Istraživanje sa temom “Stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi” u okviru projekta “Kreativni nastavnik u IT okruženju”  možete pročitati ispod.

 

Preuzimanje: Stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi

 

Napomena:  Zbog usvajanja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 66/2019) došlo je do sledećih izmena u Uvodu Istraživanja “Stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi”:

Pedagoški Zavod Vojvodine je isključivi nosilac autorskih prava na sadržaju i rezultatima istraživanja “Stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi”, dok će se autorski elementi u radu Izlagača tretirati u smislu člana 98. Zakona o autorskom i srodnim pravima (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016-odluka US i 66/2019). “

Pedagoški zavod Vojvodine je partner u organizaciji konferencije

"ASISTIVNA TEHNOLOGIJA I KOMUNIKACIJA KONFERENCIJA O NAPREDNOJ TEHNOLOGIJI ZA DECU SA SMETNJAMA I OSOBE SA INVALIDITETOM"

koja će biti održana dana 8-9. novembra 2019. godini.

Više o konferenciji na linku
https://ataac.eu/beograd

Pedagoški zavod Vojvodine u saradnji sa Nacionalnim savetom Slovačke nacionalne manjine - dana 12.09.2019. godine organizovao je konferenciju pod nazivom „Kreativni nastavnik u IKT okruženju“ u Padini. Tom prilikom prezentovani su rezultati istraživanja „Stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi“, kao i primeri dobre prakse sa strane nastavnika.