Poštovane koleginice i kolege,

Pedagoški zavod Vojvodine poziva Vas na Petu međunarodnu naučnu konferenciju „Interkulturalnost u obrazovanju 2019”, koja će biti održana 12. oktobra 2019. godine u Novom Sadu u Studentskom domu „Evropa”, Ćirila i Metodija broj 1.

Imajući u vidu glavnu temu  - Interkulturalnost u obrazovanju – okvirne podteme Konferencije su:

  • Interkulturalnost i nastava
  • Interkulturalnost i jezik
  • Interkulturalnost i književnost
  • Interkulturalnost i istorija
  • Interkulturalnost i prevođenje
  • Interkulturalnost i uticaj medija.

Pozivno pismo na srpskom jeziku

Pozivno pismo na hrvatskom jeziku

Prijava na konferenciju

Drugo pozivno pismo na srpskom jeziku

Drugo pozivno pismo na hrvatskom jeziku

Agenda INTERKULT 2019

Pedagoški zavod Vojvodine u saradnji sa Nacionalnim savetom Rumunske nacionalne manjine - dana 20.05.2019. godine organizovao je konferenciju pod nazivom „Kreativni nastavnik u IKT okruženju“ u Banatskom Novom Selu. Tom prilikom prezentovani su rezultati istraživanja „Stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi“, kao i primeri dobre prakse sa strane nastavnika.

 

 

Pedagoški zavod Vojvodine u saradnji sa Nacionalnim savetom Hrvatske nacionalne manjine - Hrvatskim nacionalnim vijećem dana 18.03.2019. godine organizovao je konferenciju pod nazivom „Kreativni nastavnik u IKT okruženju“ u Subotici. Tom prilikom prezentovani su rezultati istraživanja „Stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi“, kao i primeri dobre prakse.