Na osnovu člana 39. Stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009. и 36/2010.), Pedagoški zavod Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 6, Novi Sad, objavljuje

Informator o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine

Informator o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine pripremljen je na osnovu člana 39. Stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009. и 36/2010.) i u skladu sa Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa („Sl. glasnik RS“, br. 68/2010). Informator je objavljen na web stranici Pedagoškog zavoda Vojvodine, na adresi: www.pzv.org.rs. Informator se na zahtev zainteresovanog lica izdaje i u štampanom obliku.

Informator sadrži podatke koji su bitni za informisanje javnosti o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Za tačnost i potpunost podataka u Informatoru odgovara Janoš Puškaš, direktor Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Pedagoški zavod Vojvodine nije državni organ, ali je rad Zavoda od javnog interesa.

Kompletan sadržaj Informatora preuzmite ovde: Informator o radu PZV.