Stručne ocene i stručna mišljenja rukopisa na slovačkom jeziku

Stručna ocena CD 1-3 razreda OŠ na slovačkom jeziku

Stručna ocena CD za 4 razred OŠ na slovačkom jeziku

Stručno mišljenje: Zvučna čitanka uz čitanku iz slovačkog jezika za 1. razred osnovne škole

Stručno mišljenje o kvalitetu rukopisa prevoda Likovna kultura - Svet u mojim očima 1 na slovačkom jeziku

Stručno mišljenje Komisije o kvalitetu prevoda rukopisa  Matematika 1 na slovačkom jeziku

Stručno mišljenje o kvalitetu rukopisa prevoda Svet oko nas 1 na slovačkom jeziku

Stručna ocena kvaliteta rukopisa GRAMATIKA SLOVAČKOG JEZIKA za 7. i 8. razred OŠ na slovačkom jeziku i pismu

Stručna ocena kvaliteta rukopisa Objedinjeni dodatak Likovna kultura 5-8 na slovačkom jeziku i pismu

Stručna ocena CD uz udzbenik SLOVENCINA MOJA VILA za 7. i 8. razred OS

Stručna ocena CD uz udzbenik MUZICKA KULTURA za 5. razred OS

Stručno mišljenje: prevod Tehnika i tehnologija 5 na slovačkom jeziku

Stručnо mišljenjе: Geografija 5 prevod na slovački jezik

Stručno mišljenje INFORMATIKA 5 na slovačkom jeziku i pismu

Stručno mišljenje o rukopisu PREVODA - Tehnika i tehnologija 5 na slovackom jeziku

STRUČNO MIŠLjENjE O KVALITETU PREVODA RUKOPISA UDžBENIKA ISTORIJA 5 na slovačkom  jeziku

STRUČNO MIŠLjENjE O KVALITETU PREVODA RUKOPISA UDžBENIKA SVET OKO NAS 2 na slovačkom jeziku

 

Stručne ocene i stručna mišljenja rukopisa na hrvatskom jeziku

Stručno mišljenje o prevodu Biologija za 5 razred OŠ na hrvatski jezik

Stručno mišljenje o prevodu Geografija za 5 razred OŠ na hrvatski jezik

Stručno mišljenje o prevodu Informatka i računarstvo za 5 razred OŠ na hrvatski jezik

Stručno mišljenje o prevodu Istorija za 5 razred OŠ na hrvatski jezik

Stručno mišljenje o prevodu Likovna kultura za 1 razred OŠ na hrvatski jezik

Stručno mišljenje o prevodu Likovna kultura za 5 razred OŠ na hrvatski jezik

Stručno mišljenje o prevodu Matematika RS drugi deo za 1 razred OŠ na hrvatski jezik

Stručno mišljenje o prevodu Matematika RS prvi deo za 1 razred OŠ na hrvatski jezik

Stručno mišljenje o prevodu Matematika udžbenik za 1 razred OŠ na hrvatski jezik

Stručno mišljenje o prevodu SVET OKO NAS RS DRUGI DEO ZA 1 razred OŠ na hrvatski jezik

Stručno mišljenje o prevodu SVET OKO NAS RS PRVI DEO ZA 1 razred OŠ na hrvatski jezik

Stručno mišljenje o prevodu SVET OKO NAS udžbenik za 1 razred OŠ na hrvatski jezik

Stručno mišljenje o prevodu Tehnika i tehnologija za 5 razred OŠ na hrvatski jezik

Stručno mišljenje o prevodu MATEMATIKA 5 na hrvatski jezik udžbenik

Stručno mišljenje o prevodu MATEMATIKA 5 na hrvatski jezik zbirka zadataka

Stručna ocena Pisanka za prvi razred

Stručna ocena Pisanka uz integrirani radni udžbenik za hrvatski jezik

Stručna ocena Slovo po slovo  1 Ttiskana slova

Stručna ocena Slovarica SLOVO PO SLOVO 1

Stručna ocena Slovo po slovo 1 Pocetnica pisana slova

Stručna ocena za HRVATSKI JEZIK 6

STRUČNA OCENA KVALITETA RUKOPISA UDžBENIČKOG KOMPLETA SLOVO PO SLOVO 2 na hrvatskom  jeziku

STRUČNO MIŠLjENjE O KVALITETU PREVODA RUKOPISA UDžBENIKA BIOLOGIJA 6 na hrvatskom jeziku

STRUČNO MIŠLjENjE O KVALITETU PREVODA RUKOPISA UDžBENIKA TEHNIKA I TEHNOLOGIJA 6 na hrvatskom  jeziku

STRUČNO MIŠLjENjE O KVALITETU PREVODA RUKOPISA UDžBENIČKOG KOMPLETA FIZIKA 6 na hrvatskom jeziku

 

Stručne ocene i stručna mišljenja rukopisa na mađarskom jeziku

Stručno mišljenje: Kontrolne vežbe iz matematike za 1. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Stručno mišljenje: Kontrolne vežbe iz matematike za 2. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Stručno mišljenje: Kontrolne vežbe iz matematike za 3. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Stručno mišljenje: Kontrolne vežbe iz matematike za 4. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Stručno mišljenje o prevodu Matematika 5 udzbenik na mađarskom jeziku i pismu

Stručno mišljenje o prevodu Matematika 5 Zbirka zadataka na mađarskom jeziku i pismu

Stručno mišljenje o prevodu MATEMATIKA 5 na mađarski jezik zbirka udžbenik

Stručno mišljenje o prevodu MATEMATIKA 5 na mađarski jezik zbirka zadataka

Stručna ocena  Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture 7

Stručno mišljenje: Svet oko nas, udžbenik za prvi razred, prevod na mađarski jezik

Stručno mišljenje: Prevod Matematika 1 na mađarski jezik Novi Logos

Stručno mišljenje: Prevod Matematika 1 na mađarski jezik Kreativni centar

Stručno mišljenje: Prevod Biologija 5 na mađarski jezik Klett

Stručno mišljenje: Prevod Biologija 5 na mađarski jezik Gerundijum

Stručno mišljenje Likovna kultura 5 na mađarskom jeziku i pismu

Stručno mišljenje o rukopisu prevoda Biologija 5 na madjarskom jeziku

Stručno mišljenje o rukopisu prevoda Matematika 1 madjarski jezik cetvrti deo

Stručno mišljenje o rukopisu prevoda Matematika 1 madjarski jezik drugi deo

Stručno mišljenje o rukopisu prevoda Matematika 1 madjarski jezik prvi deo

Stručno mišljenje o rukopisu prevoda Matematika 1 madjarski jezik treci deo

Stručno mišljenje o rukopisu Radna sveska Svet oko nas 1 madjarski jezik

Stručno mišljenje o rukopisu Radne sveske Matematika 1 Kreativni centar

Stručno mišljenje o rukopisu udzbenika Matematika 1 Kreativni centar

Stručno mišljenje PREVOD - Svet oko nas, udžbenik za prvi razred, mađarski

Stručno mišljenje SVET OKO NAS 2 na mađarskom jeziku

STRUČNA OCENA KVALITETA RUKOPISA DRUGOG NASTAVNOG SREDSTVA RADNA GRAMATIKA 5 na mađarskom jeziku

STRUČNA OCENA KVALITETA  RUKOPISA UDžBENIČKOG KOMPLETA MAĐARSKI JEZIK 1

STRUČNA OCENA KVALITETA  RUKOPISA UDžBENIČKOG KOMPLETA MAĐARSKI JEZIK za 5 razred OŠ

STRUČNA OCENA KVALITETA RUKOPISA UDžBENIKA MUZIČKA KULTURA 1 na mađarskom jeziku

STRUČNO MIŠLjENjE O KVALITETU PREVODA RUKOPISA TEHNIKA I TEHNOLOGIJA 5 na mađarskom jeziku

STRUČNO MIŠLjENjE O KVALITETU PREVODA RUKOPISA UDžBENIKA BIOLOGIJA 6 (Gerundijum d.o.o.) na mađarskom jeziku

STRUČNO MIŠLjENjE O KVALITETU PREVODA RUKOPISA UDžBENIKA GEOGRAFIJA 6 (Novi Logos d.o.o.) na mađarskom jeziku

STRUČNO MIŠLjENjE O KVALITETU PREVODA RUKOPISA UDžBENIKA INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 6 na mađarskom jeziku

STRUČNO MIŠLjENjE O KVALITETU PREVODA RUKOPISA UDžBENIKA ISTORIJA 5 na mađarskom jeziku

STRUČNO MIŠLjENjE O KVALITETU PREVODA RUKOPISA UDžBENIKA LIKOVNA KULTURA 2, na mađarskom jeziku

STRUČNO MIŠLjENjE O KVALITETU PREVODA RUKOPISA UDžBENIKA LIKOVNA KULTURA 6, na mađarskom jeziku

STRUČNO MIŠLjENjE O KVALITETU PREVODA RUKOPISA UDžBENIKA MATEMATIKA  2, na mađarskom jeziku

STRUČNO MIŠLjENjE O KVALITETU PREVODA RUKOPISA UDžBENIKA MATEMATIKA 6 (GERUNDIJUM d.o.o.) na mađarskom jeziku

STRUČNO MIŠLjENjE O KVALITETU PREVODA RUKOPISA UDžBENIKA MATEMATIKA 6 na mađarskom jeziku

STRUČNO MIŠLjENjE O KVALITETU PREVODA RUKOPISA UDžBENIKA SVET OKO NAS 2, na mađarskom jeziku

STRUČNO MIŠLjENjE O KVALITETU PREVODA RUKOPISA UDžBENIKA FIZIKA 6 na mađarskom jeziku

STRUČNO MIŠLjENjE O KVALITETU PREVODA RUKOPISA UDžBENIČKOG KOMPLETA MATEMATIKA 5 na mađarskom jeziku

 

Stručne ocene i stručna mišljenja rukopisa na rusinskom jeziku

Stručno mišljenje o rukopisu prevoda Svet oko nas 1 na rusinski jezik

Stručno mišljenje o rukopisu prevoda Likovna kultura 5 na rusinski jezik

Stručno mišljenje o kvalitetu prevoda rukopisa ISTORIJA 5 na rusinski jezik

Stručno mišljenje PREVOD - Matematika 1 rusinski jezikPREVOD - Matematika 1 rusinski jezik

Stručno mišljenje PREVOD - UPUTSTVO TEHNIKA I TEHNOLOGIJA 5. _RUSINSKI JEZIK finalno

Stručno mišljenje PREVOD - Geografija 5. _RUSINSKI JEZIK finalno

Stručno mišljenje PREVOD - Likovna kultura 1 _RUSINSKI strucna ocena

Stručno mišljenje PREVOD - Biologija 5. _RUSINSKI JEZIK finalno

Stručno mišljenje INFORMATIKA 5 rusinski jezik

Stručno mišljenje o rukopisu prevoda udzbenika INFORMATIKA i racunarstvo 5 na rusinskom jeziku i pismu

Stručno mišljenje Likovna kultura, udžbenik za šesti razred osnovne škole na rusinskom jeziku

STRUČNO MIŠLjENjE O KVALITETU PREVODA RUKOPISA UDžBENIKA LIKOVNA KULTURA 6 na rusinskom jeziku

 

Stručne ocene i stručna mišljenja rukopisa na rumunskom jeziku

Stručna ocena Dodatak uz udzbenik Istorija 5 na rumunskom jeziku

Stručno mišljenje SVET OKO NAS 1 rumunski jezik

Stručno mišljenje MATEMATIKA 1 na rumunskom jeziku

Stručno mišljenje Tehnika i tehnologija 5 na rumunskom jeziku

STRUČNA OCENA KVALITETA RUKOPISA UDžBENIKA MUZIČKA KULTURA 1 na rumunskom jeziku

STRUČNO MIŠLjENjE O KVALITETU PREVODA RUKOPISA UDžBENIKA GEOGRAFIJA 5 na rumunskom  jeziku

STRUČNO MIŠLjENjE O KVALITETU PREVODA RUKOPISA UDžBENIKA MATEMATIKA 5 na rumunskom jeziku