Programi stručnog usvršavanja koje je odobrio Pedagoški zavod Vojvodine

 

Kat. broj

Kompetencije

Naziv

Trajanje

860

K1

Kockica, karte, uže, padobran – učenje kroz igru u školi ili u predškolskoj ustanovi 
Udruženje organizatora slobodnih aktivnosti, Stara Moravica 

dana: 1
bodova: 8

891

K2

INTEGRACIJA DECE IZ VIŠESTRUKO MARGINALIZOVANIH GRUPA, SANIRANJE EDUKATIVNIH PROBLEMA 
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica, 24000 Subotica 

dana: 2
bodova: 16

888

K2

Individualizacija v-o rada uz pomoć digitalnih tehnologija (DT) 
Udruženje vaspitača prosvetnih radnika Slovaka Vojvodine, Bački Petrovac 

dana: 1
bodova: 18

896

K2

Pedagoško-psihološke osnove individualizacije nastave 
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Subotica 

dana: 2
bodova: 14

914

K3

Efikasne tehnike za upoznavanje učenika 
Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini, Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

919

K3

Kreativno lutkarstvo u vaspitno-obrazovnom radu 
Pedagoški zavod Vojvodine, Novi Sad 

dana: 3
bodova: 24

935

K3

Socijalizacija mladih – Usavršavanje učitelja i razrednih starešina na mađarskom jeziku 
Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini, Novi Sad 

dana: 3
bodova: 24

952

K4

Na putu ka kvalitetnim obrazovnim ustanovama 
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, 24420 Knjiža 

dana: 1
bodova: 8

842

K1

Granične površine, šta je zajedničko u fizici, hemiji i u biologiji? 
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, Kanjiža 

dana: 1
bodova: 8

843

K1

Dobar nastavni plan – uspešna nastava 
EU - Vojvođanski edukacioni centar za obrazovanje odraslih, Senta 

dana: 3
bodova: 24

844

K1

Doprinos unapređivanju naučne pismenosti u obrazovanju kroz jednostavnih praktičnih primera i ogleda 
Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini, Novi Sad 

dana: 3
bodova: 24

845

K1

Edukacija budućih građana Evropske unije - odnosno Edukacija nastavnog kadra za izvođenje nastave 
Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini, Novi Sad 

dana: 1
bodova: 16

846

K1

Efektivna primena računara i softvera GeoGebra na časovima matematike 
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, Kanjiža 

dana: 2
bodova: 16

847

K1

Zavičajna istorija i identitet 
Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini, Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

848

K1

Igra i dramatizacija kao metode u nastavi srpskog jezika kao nematernjeg i stranih jezika 
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, Kanjiža 

dana: 1
bodova: 8

849

K1

Igra u funkciji fizike i geografije – kako učenike zainteresovati za prirodno-naučne predmete 
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, Kanjiža 

dana: 1
bodova: 8

850

K1

IZAZOVI NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJAU NIŽIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE 
Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica 

dana: 1
bodova: 8

851

K1

Izrada i programiranje interaktivnih uređaja pomoću mini-računara Arduin-a, primena istraživačke i projektne nastavne metode 
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, Kanjiža 

dana: 1
bodova: 8

852

K1

Inovativne metode, novi pravci – aktuelnosti u obrazovanju na jezicima nacionalnih manjina I 
Centar za metodiku, Novi Sad, Novi Sad 

dana: 3
bodova: 24

853

K1

INTERAKTIVNA MATEMATIKA – primena igara u nastavi matematike 
Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica 

 

854

K1

Istorija mađarske muzike u Vojvodini (od početka 19. veka do danas) – ZNAČAJNIJI KOMPOZITORI, ORKESTRI, HOROVI I MNOGOSTRANOST MUZIČKIH DELA SA SPECIJALNIM FOKUSOM NA RAZVOJU PIJANIZMA 
Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica 

dana: 1
bodova: 8

855

K1

Istorija i hungarologija 
Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini, Novi Sad 

dana: 5
bodova: 24

856

K1

Jezički eksperimenti − heuristički metodi u nastavi maternjeg jezika 
Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica 

dana: 1
bodova: 8

857

K1

Ka savremenoj nastavi mađarskog jezika i književnosti 
Centar za metodiku - Novi Sad, Novi Sad 

dana: 3
bodova: 16

858

K1

Kako obraditi rešavanje nekih jednačina i nejednačina primenom specijalnih funkcija, u radu sa talentovanim učenicima? 
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, Kanjiža 

dana: 1
bodova: 8

859

K1

Komunikacija kao centar znanja stranog jezika 
Pedagoški zavod Vojvodine, Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

861

K1

Letnja akademija – edukacija prosvetnih radnika na mađarskom nastavnom jeziku 
Udruženje prosvetnih radnika mađara Severne-bačke, Subotica 

dana: 3
bodova: 24

862

K1

METODIKA TRADICIONALNOG PRIPOVEDANJA MAĐARSKE NARODNE BAJKE 
Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, 24000 Subotica 

dana: 1
bodova: 8

863

K1

MOGUĆNOSTI PRIMENE VEB 2.0 ALATA U NASTAVI (GOOGLE DRIVE DOKUMENTI, PREZI PREZENTACIJE, WORDPRESS VEB SAJTOVI) 
Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica 

dana: 1
bodova: 0

864

K1

Narodna muzika kao muzički maternji jezik 
Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara, Senta 

dana: 3
bodova: 24

865

K1

Nastava mađarskog jezika kao nematernjeg 
Filozofski fakultet, Centar za unapređivanje nastavnika, Centar za mađarski jezik, Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

866

K1

Negovanje narodne tradicije u predškolskom vaspitanju 
Udruženje Vaspitača prosvetnih radnika Mađara Vojvodine, Mali Iđoš 

dana: 3
bodova: 18

867

K1

Net generacija ‒ kreativno pisanje i čitanje 
Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet, Odsek za hungarologiju , Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

868

K1

Nove metode i tehnike u pismenim i usmenim oblicima izražavanja 
Pedagoški zavod Vojvodine, Novi Sad 

dana: 2
bodova: 12

869

K1

OBRAZOVANJE O ŽIVOTNOJ SREDINI U TEORIJI I PRAKSI 
Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica 

dana: 2
bodova: 12

870

K1

Obučavanje nastavnika za korišćenje elektronske table 
Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica 

dana: 3
bodova: 18

871

K1

Osnovi svesnog i bezbednog korišćenja interneta 
Udruženje e-Regija, Subotica 

 

872

K1

Praksom do zelenije škole 
Udruženje vaspitača prosvetnih radnika Slovaka Vojvodine , Bački Petrovac

dana: 2
bodova: 10

873

K1

PRIRODNA I KULTURNA BAŠINA SRBIJE U NASTAVI GEOGRAFIJE, BIOLOGIJE I PRIRODE I DRUŠTVA 
Pedagoški zavod Vojvodine, Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

874

K1

PUT DO USPEŠNE PREZENTACIJE (NAPREDNE MOGUĆNOSTI POWERPOINT SOFTVERA, PREZI PREZENTACIJE 
Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica 

dana: 1
bodova: 12

875

K1

RAZVIJANJE KOMUNIKATIVNIH VEŠTINA NA NEMATERNJEM JEZIKU KOD DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA 
Pedagoški zavod Vojvodine , 21000 Novi Sad 

dana: 2
bodova: 14

876

K1

Razumevanje tekstova i metamorfoza nastave književnosti 
Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini, Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

877

K1

Savremena nastavna sredstva, metode i elektronski servisi 
Centar za unapređenje nastave „Abakus“, Beograd 

 

878

K1

Slovački jezik od tradicije ka modernosti 7 
Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine, Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

879

K1

Specifični verski i etnografski običaji u dijaspori 
Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini, Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

880

K1

“ STVARAMO ZAJEDNO“ – LIKOVNA UMETNOST U OBRAZOVNOJ PRAKSI 
Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku , Subotica 

dana: 1
bodova: 8

881

K1

Stručno usavršavanje profesora/nastavnika razredne nastave u oblastima prirodnih nauka..Upoznaj da bi znao pokazati 
Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini, Novi Sad 

dana: 3
bodova: 24

882

K1

Unapređivanje jezičke kompetencije u predškolskoj i osnovnoškolskoj nastavi na rumunskom jeziku 
Osnovna škola „Prvi Maj“ , Vladimirovac 

dana: 1
bodova: 8

883

K1

UNAPREĐIVANJE NASTAVE MATEMATIKE U NIŽIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE 
Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica 

dana: 1
bodova: 8

884

K2

eLearning u nastavi manjinskih jezika 
Filozofski fakultet, Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

885

K2

Akciono istraživanje u školi 
Udruženje građana „PROBITAS” , Subotica 

 

886

K2

Bajkoviti svet Ervin Lazara 
Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini, Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

887

K2

Grupni psihološki razvoj – preventivni program za decu za rizikom teškoće u učenju 
EU - Vojvođanski edukacioni centar za obrazovanje odraslih, Senta 

dana: 1
bodova: 8

889

K2

INOVATIVNA REŠENJA U INTEGRALNOJ EDUKACIJI KOD UČENIKA IZ VIŠESTRUKO MARGINALIZOVANIH GRUPA 
Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica , Subotica 

dana: 2
bodova: 16

890

K2

Inovativne metode, novi pravci – aktuelnosti u obrazovanju na jezicima nacionalnih manjina II 
Centar za metodiku, Novi Sad, Novi Sad 

dana: 3
bodova: 24

892

K2

Jačanje PISA kompetencija - PISA testovi 
EU - Vojvođanski edukacioni centar za obrazovanje odraslih , Senta 

dana: 1
bodova: 8

893

K2

MOTIVACIJA ZA UČENJEM KOD UČENIKA IZ VIŠESTRUKO MARGINALIZOVANIH GRUPA 
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica 

dana: 2
bodova: 16

894

K2

Nastava orijentisana na dete - Berza ideja za doživljajno učenje 
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, Kanjiža 

dana: 1
bodova: 8

895

K2

Od narodne do savremene priče 
Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini, Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

897

K2

PRVA POMOĆ ZA UČITELJE I VASPITAČE 
Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica , Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

898

K2

Primena inovacija u nastavi 
EU - Vojvođanski edukacioni centar za obrazovanje odraslih, Senta 

dana: 1
bodova: 8

899

K2

Pričam ti priču… digitalnu 
Udruženje e-Regija, Subotica 

 

900

K2

Problemski i istraživački orijentisana nastava 
Centar za unapređenje nastave „Abakus“, Beograd 

 

901

K2

Ravnopravni na tržištu rada – karijerno vođenje i savetovanje i srednjoj školi-Trening za trenere 
Udruženje „Kocka“ , Novi Sad 

dana: 2
bodova: 12

902

K2

RAZVIJANJE MOTORIČKIH KOMPETENCIJA KROZ POKRETNE IGRE 
Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica 

dana: 1
bodova: 8

903

K2

Razvijanje sposobnosti kao osnova uspešnog učenja 
Udruženje građana NIDUS Zajedno za Razvoj Dece, Subotica 

dana: 3
bodova: 24

904

K2

Smetnje u učenju – Prepoznavanje i prevazilaženje disleksije, disgrafije i diskalkulije na predškolskom i školskom uzrastu 
Pedagoški zavod Vojvodine, Novi Sad 

dana: 3
bodova: 24

905

K2

Socijalni status učenika (struka ili profesija) 
Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini, Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

906

K2

Upotreba računara u nastavi 
Pedagoški zavod Vojvodine, Novi Sad 

dana: 2
bodova: 16

907

K2

Hajmo na kviz! – odnosno kako možemo u jednom mahu povećati zainteresovanost u razredu i ponavljati gradivo? 
Udruženje organizatora slobodnih aktivnosti, Stara Moravica 

dana: 2
bodova: 16

908

K3

Azbuka dramske igre 
Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara, Senta 

dana: 3
bodova: 24

909

K3

„Vaspitanjem bez kazne i bez nagrade do smanjenja nasilja u porodici, vrtiću i školi“ 
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, 24420 Knjiža 

dana: 1
bodova: 8

910

K3

Vaspitne mogućnosti bajki od zabavišta do punoletstva 
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, Kanjiža 

dana: 2
bodova: 16

911

K3

Vesela učionica- Dramske tehnike i metode 
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, Kanjiža 

dana: 1
bodova: 8

912

K3

Gde nastaju čuda - Pedagogija iskustva (Empirijska edukacija) 
Udruženje organizatora slobodnih aktivnosti, Stara Moravica 

dana: 3
bodova: 24

913

K3

Darovitost učenika, razvoj kreativnosti 
Vojvođansko veće za podršku talentovanim učenicima, Subotica 

dana: 1
bodova: 8

915

K3

Iza sedam mora i sedam gora – uloga bajke u razvoju ličnosti deteta 
Fondacija mentalne higijene „Exspecto“, Subotica 

dana: 3
bodova: 24

916

K3

Inkluzija dece koja su „drugačija“ 
Pedagoško društvo Vojvodine, Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

917

K3

Inovativne metode razvijanja ličnosti dece 
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, 24430 Kanjiža 

dana: 1
bodova: 8

918

K3

Inovacije i kreativnost u ekologiji: primarna reciklaža baterija, mobilnih telefona i elektronike u prosveti 
Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica 

dana: 1
bodova: 8

920

K3

Likovne radionice u osnovnoj školi 
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, Kanjiža 

dana: 1
bodova: 8

921

K3

Metamorfoza- droga- prevencija narkomanije 
Fondacija mentalne higijene „Exspecto“, Subotica 

dana: 3
bodova: 24

922

K3

Motivacija u funkciji razvoja ličnosti učenika/deteta po evropskim standardima 
Pedagoški zavod Vojvodine, 21000 Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

923

K3

Na putu prihvatanja – prihvatanje deca sa smetnjama u razvoju u predškolskoj ustanovi, školi i u svakodnevnom životu 
Crveni krst Kanjiža , Kanjiža 

dana: 1
bodova: 2000

924

K3

Negovanje talenata na školskim časovima i van škole 
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, Knjiža 

dana: 1
bodova: 8

925

K3

Oblast i razvoj orijentacione i kreativne sposbnosti 
Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini, Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

926

K3

Pet dobrih koraka do izbora srednje škole 
Osnovna škola „Petefi Šandor“ Hajdukovo, Hajdukovo 

dana: 1
bodova: 8

927

K3

Počinjemo igru! Primena igara u vaspitanju i obrazovanju u onlajn formi www.jatekrafel.hu 
Udruženje organizatora slobodnih aktivnosti, Stara Moravica 

 

928

K3

Pravila ponašanja za decu u vaspitno-obrazovnim institucijama - sistematičan rad sa didaktičkim materijalom 
Pedagoški zavod Vojvodine, 21000 Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

929

K3

Primarna reciklaža baterije kao motivacija za proširenje saradnje sa porodicom i društvenom sredinom 
Udruženje: ECO-FRIENDS AND ECO-HIT KIT ELECTRONIC TD, Palić 

dana: 1
bodova: 8

930

K3

Procena i evaluacija osobenosti učenja učenika u školi 
Udruženje građana „PROBITAS” , Subotica 

 

931

K3

Ravnopravni na tržištu rada – karijerno vođenje i savetovanje u srednjoj školi 
Udruženje „Kocka“, , Novi Sad 

dana: 2
bodova: 14

932

K3

Razvijanje emotivne inteligencije kroz umetničke šahovske igre 
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Subotica 

dana: 3
bodova: 24

933

K3

Riznica igara za razvijanje socijalne kompetencije dece – sa osvrtom na decu sa posebnim potrebama 
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, Kanjiža 

dana: 1
bodova: 8

934

K3

Ritam radosti- razvijanje veština i znanja uz pomoć reedukacije, igara i narodnog plesa u zabavištu i nižim razredima 
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, Kanjiža 

dana: 1
bodova: 8

936

K3

Spretna Školica 
Udruženja Defektologa Severne Vojvodine „Pužić“ Kanjiža , Kanjiža 

dana: 1
bodova: 8

937

K3

Tipovi poremećaja adaptacije, njeno merenje i mogućnosti tretmana 
Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini, Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

938

K3

Tok i unapređivanje razvoja različitih sposobnosti 
Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini, Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

939

K3

Unapređivanje kreativnosti 
Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini, Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

940

K3

Škola tolerancije 
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, Knjiža 

dana: 1
bodova: 8

941

K4

Afirmacija individualne višejezičnosti u teritorijalno višejezičnoj Vojvodini 
Pedagoški zavod Vojvodine, Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

942

K4

„Vuk ili jagnje?“ Pristup agresiji i pružanje pomoći žrtvama i izvršiocima nasilja 
Udruženje organizatora slobodnih aktivnosti, Stara Moravica 

dana: 3
bodova: 24

943

K4

Dete sa govorno- jezičkim poremećajima u predškolskoj ustanovi i u osnovnoj školi 
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, Kanjiža 

dana: 1
bodova: 8

944

K4

Emocije u školi – škola emocija 
Udruženje prosvetnih radnika Mađara Severne Bačke , Subotica 

dana: 1
bodova: 8

945

K4

Život sa smetnjama u razvoju 
Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini, Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

946

K4

Znamo li pravilno govoriti? 
Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini, Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

947

K4

Identitet u obrazovanju i društvu 
Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini, Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

948

K4

Interaktivna škola 
O.Š. „Čeh Karolj“, Ada 

dana: 2
bodova: 16

949

K4

Kako do uspešnog udžbenika 
Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine, Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

950

K4

Kulturom dijaloga protiv nasilja 
Osnovna škola „Matija Gubec“, Tavankut 

dana: 3
bodova: 24

951

K4

Lepa reč – komunikacija u službi vaspitanja 
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, Knjiža 

dana: 1
bodova: 8

953

K4

Od multikulturalnosti do primenjene interkulturalnosti 
Pedagoški zavod Vojvodine, Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

954

K4

Primena dramske pedagogije u nastavi 
Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini, Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

955

K4

Razumejmo se: Emocionalna inteligencija u nastavi 
Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini, Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

956

K4

Razumejmo se: Rešavanje konflikta u praksi 
Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini, Novi Sad 

dana: 1
bodova: 8

957

K4

RODITELJI I PROSVETNI RADNICI – PARTNERI U UNAPREĐIVANJU VASPITNO-OBRAZOVNOG PROCESA 
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, Knjiža 

dana: 1
bodova: 8

958

K4

Satkano – Svečana priredba korak po korak 
Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara, Senta 

dana: 3
bodova: 24

959

K4

Snaga govora tela u obrazovanju 
EU - Vojvođanski edukacioni centar za obrazovanje odraslih, Senta 

dana: 2
bodova: 16

960

K4

Tehnike uspešne komunikacije 
EU - Vojvođanski edukacioni centar za obrazovanje odraslih, Senta 

dana: 1
bodova: 8

961

K4

Upoznavanje sa osnovama prve pomoći 
Crveni krst Kanjiža, 24420 Kanjiža 

dana: 1
bodova: 8