Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica

  Nora Šoš 
  024/624-444


  Unapređivanje nastave matematike u nižim razredima osnovne škole
  Kataloški broj: 883
  03. 01. 2018. u 10.00 časova


  Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku

  Subotica, Štrosmajerova 11.

NAPOMENA: Za više informacija pozovite 024/624-444

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica

  Nora Šoš 
  024/624-444


  Metodika tradicionalnog pripovedanja mađarske narodne bajke
  Kataloški broj: 862
  03. 01. 2018. u 10.00 časova


  Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku

  Subotica, Štrosmajerova 11.

NAPOMENA: Za više informacija pozovite 024/624-444

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica

  Nora Šoš 
  024/624-444


  Put do uspešne prezentacije (napredne mogućnosti Powerpoint softvera, Prezi prezentacije)
  Kataloški broj: 874
  03. 01. 2018. u 10.00 časova


  Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku

  Subotica, Štrosmajerova 11.

NAPOMENA: Za više informacija pozovite 024/624-444

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica

  Nora Šoš 
  024/624-444  Obrazovanje o životnoj sredini u teoriji i praksi
  Kataloški broj: 869
  04. 01. 2018. u 10.00 časova


  Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku

  Subotica, Štrosmajerova 11.

NAPOMENA: Za više informacija pozovite 024/624-444

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica

  Nora Šoš 
  024/624-444  Razvijanje motoričkih kompetencija kroz pokretne igre
  Kataloški broj: 902
  04. 01. 2018. u 10.00 časova


  Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku

  Subotica, Štrosmajerova 11.

NAPOMENA: Za više informacija pozovite 024/624-444

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica

  Nora Šoš 
  024/624-444


  Integracija dece iz višestruko marginalizovanih grupa, saniranje edukativnih problem
  Kataloški broj: 891
  05-06. 01. 2018.  u 10.00 časova


  Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku

  Subotica, Štrosmajerova 11.

NAPOMENA: Za više informacija pozovite 024/624-444

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica

  Nora Šoš 
  024/624-444  Prva pomoć za učitelje i vaspitače
  Kataloški broj: 897
  06. 01. 2018. u 10.00 časova


  Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku

  Subotica, Štrosmajerova 11.

NAPOMENA: Za više informacija pozovite 024/624-444

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Regionalni centar za prof. razvoj zaposlenih u obrazovanju, Kanjiža

  Tatjana Varju Potrebić, 024/874733  Likovne radionice u osnovnoj školi
  Kataloški broj: 920
  08. 01. 2018. u 9.00 časova


  Regionalni centar za prof. razvoj zaposlenih u obrazovanju, Kanjiža

  24420 Kanjiža,
  Glavni trg 9.

NAPOMENA: Za više informacija pozovite 024/874733

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Udruženje prosvetnih radnika Mađara severne Bačke


  De Negri Ibolja, 
  064-322-68-04


  Emocije u školi - škola emocija
  Kataloški broj: 944
  08.01. 2018. u 9.00 časova


  Osnovna škola "Šamu Mihalj", 
  Bačko Petrovo Selo
  21226 Bačko Petrovo Selo,
  Dr. Imrea Kiša 34.

NAPOMENA: Za više informacija pozovite 064-322-68-04

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Regionalni centar za prof. razvoj zaposlenih u obrazovanju, Kanjiža

  Tatjana Varju Potrebić, 024/874733  Negovanje talenata na školskim časovima i van škole
  Kataloški broj: 924
  09. 01. 2018. u 9.00 časova


  Regionalni centar za prof. razvoj zaposlenih u obrazovanju, Kanjiža

  24420 Kanjiža,
  Glavni trg 9.

NAPOMENA: Za više informacija pozovite 024/874733

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini

  Nikoleta Nadj, 021/548-259, (069738646)  Spesifični verski i etnografski običaji i dijaspori
  Kataloški broj: 879
  13.01.2018. u 10 sati

  21000 Novi Sad, Bogdana Šuputa 16


NAPOMENA: Za više informacija pozovite 021/548-259

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Regionalni centar za prof. razvoj zaposlenih u obrazovanju, Kanjiža

  Tatjana Varju Potrebić, 024/874733  Negovanje talenata na školskim časovima i van škole
  Kataloški broj: 924
  20. 01. 2018. u 9.00 časova


  Muzička škola „Stevan Mokranjac“ Senta

  24400 Senta,
  Glavna 36.

NAPOMENA: Za više informacija pozovite 024/874733

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto

 • OŠ "Matija Gubec"


  dr Milanka Stankić,
  063 8 569 323


  Kulturom dijaloga protiv nasilja
  Kataloški broj: 950
  26. i 27.1.2018. sa početkom u 8,00 časova  Sombor, Srednja ekonomska škola

  Apatinski put 90

NAPOMENA: Za više informacija pozovite 063 8 569 323

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto

 • OŠ "Matija Gubec"


  dr Milanka Stankić,
  063 8 569 323


  Kulturom dijaloga protiv nasilja
  Kataloški broj: 950
  26. i 27.1.2018. sa početkom u 8,00 časova  Sombor
  Muzička škola "Petar Konjović", Petra Bojovića 9

NAPOMENA: Za više informacija pozovite 063 8 569 323