Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Regionalni centar za prof. razvoj zaposlenih u obrazovanju, Kanjiža

  Tatjana Varju Potrebić, 024/874733


  Nastava orijentisana na dete- berza ideja za doživljajno učenje 
  Kataloški broj: 894
  09. 04. 2018. u 9.00 h
  OŠ“ 18. Oktobar“
  24351 Novo Orahovo, Petefi Šandora 9. 


NAPOMENA: Za više informacija pozovite 024/874733