Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Kanjiža

  Tatjana Varju Potrebić, 024/874733

  Drvo izraslo do neba u čarobnom svetu bajki - korelativna obrada bajki
  Kataloški broj:1129
  21. 09. 2018. u 14.00 časova  OŠ“Stevan Sremac“Spomen škola, Senta
  24400 Senta,
  Arpadova 83.

NAPOMENA: Za više informacija pozovite 024/874733

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Udruženje Prosvetnih Radnika Mađara u Vojvodini

  Agneš Sedlar, 021/548-259,
  (069-73-86-46)

  Dramatičko obrazovanje na početku učenja čitanja dece 6-8 godina uzrasta
  Kataloški broj:1088
  29.09.2018. u 10 sati
  21000 Novi Sad, Bogdana Šuputa 16.


NAPOMENA: Za više informacija pozovite 021/548-259, (069-73-86-46)

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Kanjiža

  Tatjana Varju Potrebić, 024/874733

  Drvo izraslo do neba u čarobnom svetu bajki - korelativna obrada bajki
  Kataloški broj:1129
  29. 09. 2018. u 09.00 časova
  Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Kanjiža
  24420 Kanjiža,
  Glavni trg 9.

NAPOMENA: Za više informacija pozovite 024/874733