Organizator i kontakt

Naziv stručnog usavršavanja

  Vreme

Mesto

Pedagoško društvo Vojvodine

Otilia Velišek-Braško

064 24 70 152
Susret ,,Godina uzleta” i ,,Škole” - Budi deo rešenja

29.04.2020

u 13 h

Osnovna škola „Svetozar Marković Toza“,

Janka Čmelika 89

Novi Sad

Centar za neformalno obrazovanje DRUGI KORAK

Spomenka Divljan

065 32 29 588

Projektni pristup učenju - nit koja nas spaja 22.04.2020  .     u 10 h

Gimnazija "Svetozar Marković", Njegoševa 22,

Novi Sad
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače “Mihailo Palov”, Vršac
Marija Aleksandrović
060 39 19 722
Radujmo se rečima maternjeg jezika – izazovi i perspektive u nastavi romskog, rumunskog i srpskog jezika

25.03.2020 u 10 h

 

Omladinski trg 1, Vršac

Fondacija Sekereš Laslo

Kosanji Tamaš

060 72 38 803

Strukture, hemijske reakcije i biološki značaj ugljenih hidrata 21. 03. 2020. u 9 h Maksima Gorkog 6/a, Subotica

Udruženje vaspitača Vojvodine

Radmila Petrović
064 64 22 642

Podrška dobrobiti deteta u realnom programu kroz odnose i delanje 14.03. 2020. u 10 h Master Centar, Hajduk Veljkova 11,
Novi Sad