Organizator i kontakt

Naziv stručnog usavršavanja

  Vreme

Mesto

Udruženje medicinskih sestara predškolske ustanove Novi Sad

Ljubinka Vujić

063 56 01 78

064 25 94 297

NAPRAVI KORAK I ISTRAŽIĆEŠ CEO SVET -razmena iskustava u savremenoj koncepciji predškolskog vaspitanja i obrazovanja

12.09.2020

u 9.30 h 
 

Bate Brkića 1a

Novi Sad

 

Pedagoško društvo Vojvodine

Otilia Velišek-Braško

064 24 70 152
Susret ,,Godina uzleta” i ,,Škole” - Budi deo rešenja  

08.10.2020

u 13 h

 Osnovna škola „Svetozar Marković Toza“,

Janka Čmelika 89

Novi Sad