Organizator i kontakt

Naziv i oblik stručnog usavršavanja

  Vreme

Mesto

 

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače “Mihailo Palov”, Vršac
Marija Aleksandrović
060 39 19 722

Radujmo se rečima maternjeg jezika – izazovi i perspektive u nastavi romskog, rumunskog i srpskog jezika

 

21. 02. 2020. u 10 h

 

Omladinski trg 1, Vršac

 

Udruženje vaspitača Vojvodine

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu
Lada Marinković
063 11 28 565

 

Darovitost i kreativnost dece predškolskog uzrasta

 

08. 02. 2020. u 9 h

 

Petra Drapšina 8, Novi Sad