Najave

Kontaktirajte našu kancelariju: 021 4720 372 Email: office@pzv.org.rs

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Udruženje vaspitača Vojvodine Petra Drapšina 8.
  21000 Novi Sad
  Radmila Petrović
  Telefon: 0646422642 petrovicradmila57@yahoo.com

  Uloga i značaj negovanja narodne tradicije u predškolskim ustanovama
  Tribina na srpskom i mađarskom jeziku  07.12.2017.
  u 14:00 h
  PU „Pčelica“ Marka Peričina Kamenjara bb. Sremska Mitrovica


NAPOMENA: Za više informacija pozovite 0646422642

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Regionalni centar za prof. razvoj zaposlenih u obrazovanju, Kanjiža

  Tatjana Varju Potrebić, 024/874733


  Riznica igara za razvijanje socijalne kompetencije dece – sa osvrtom na decu sa posebnim potrebama
  Kataloški broj: 933
  09. 12. 2017. u 9.00 časova  Vojvođanski centar za metodiku Zrenjanin

  23000 Zrenjanin, Makedonska 11.

NAPOMENA: Za više informacija pozovite 024/874733

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini


  Nikoleta Nadj,
  021/548-259  Identitet u obrazovanju i društvu
  Kataloški broj: 947
  09.12.2017. u 10 sati

  21000 Novi Sad, Bogdana Šuputa 16


NAPOMENA: Za više informacija pozovite 069738646

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Udruženje Vaspitača Prosvetnih Radnika Mađara Vojvodine, Mali Iđoš

  Angela Dudaš,
  0691730873


  Negovanje narodne tradicije u predškolskom vaspitanju
  Kataloški broj: 866
  14.,15.,16.
  decembar 2017.  Predškolska Ustanova Radost, Čoka

  Maršala Tita 24., 23320 Čoka

NAPOMENA: Za više informacija pozovite 0691730873

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Udruženje vaspitača Vojvodine
  Petra Drapšina 8, 21000
  Novi Sad

  Radmila Petrović petrovicradmila57@yahoo.com


  Javni nastup i pripreme za muzičke svečanosti
  Tribina na srpskom i mađarskom jeziku
  15.12.2017. u 17:00 h

  Petra Drapšina 8,
  Novi Sad


NAPOMENA: Za više informacija pozovite 0216338749, 0646422642

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Regionalni centar za prof. razvoj zaposlenih u obrazovanju, Kanjiža

  Tatjana Varju Potrebić, 024/874733  Škola tolerancije
  Kataloški broj: 940
  16. 12. 2017. u 9.00 časova  OŠ “Kokai Imre” Temerin

  . 21235 Temerin, Košut Lajoša 31.

NAPOMENA: Za više informacija pozovite 024/874733

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Regionalni centar za prof. razvoj zaposlenih u obrazovanju, Kanjiža

  Tatjana Varju Potrebić, 024/874733  Lepa reč – komunikacija u služba vaspitanja
  Kataloški broj: 951
  27. 12. 2017. u 9.00 časova  OŠ “Bratstvo jedinstvo” Bajša

  24331 Bajša, Zakina 5.

NAPOMENA: Za više informacija pozovite 024/874733