Najave

Kontaktirajte našu kancelariju: 021 4720 372 Email: office@pzv.org.rs

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Udruženje organizatora slobodnih aktivnosti


  Zoltan Sekač
  +381 60 3562669


  Gde nastaju čuda - Pedagogija iskustva (Empirijska edukacija)
  Kataloški broj: 912  2.2.2018. u 15.00 h 3.2.2018. u 9.00 h 4.2.2018. u 9.00 h  Srednja medicinska škola - Senta
  Glavni trg 12, Senta


NAPOMENA: Za više informacija pozovite+381 60 3562669

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Subotica


  Žombor Roža rzsombi82@gmail.com


  Razvijanje emotivne inteligencije kroz umetničke šahovske igre
  Kataloški broj: 932

  10-11. 2. 2018. u 9:00 h i 19. 5. 2018. u 9:00 h


  OŠ “Miroslav Antić“, Trogirska 20,
  24413 Palić

  Velika terasa Park heroja bb,
  24413 Palić

NAPOMENA: Za više informacija pošaljite email na: rzsombi82@gmail.com

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini

  Nikoleta Nadj,
  021/548-259,
  (069738646)  Znamo li pravilno govoriti?
  Kataloški broj: 946
  10.02.2018. u 10 sati

  21000 Novi Sad, Bogdana Šuputa 16


NAPOMENA: Za više informacija pozovite 069738646

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku,
  Subotica

  Nora Šoš, 024/624-444

  Integracija dece iz višestruko marginalizovanih grupa, saniranje edukativnih problema
  Kataloški broj: 891
  10. 2. 2018. u 8,00 hi
  Horgoš, OŠ “Karas Karolina“
  Karasova ulica 14


NAPOMENA: Za više informacija pozovite 024/624-444

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Kanjiža


  Tatjana Varju Potrebić, 024/874733


  Roditelji i prosvetni radnici – partneri u unapređivanju vaspitno-obrazovnog procesa
  Kataloški broj: 957

  21. 02. 2018. u 10.00 h  Škola za osnovno muzičko obraovanje „Stevan Hristić“ Bačka Palanka
  21400 Bačka Palanka, Akademika Milana Kurepe 10.

NAPOMENA: Za više informacija pozovite 024/874733

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Udruženja prosvetnih radnika Mađara severne bačke, Subotica
  Ibolja De Negri
  024/557- 596
  064-322- 68-04
  empe@mts.rs


  11. Konferencija: Motivacija učenika za učenje, praksa i torija
  Konferencija na mađarskom jeziku

  24. 02. 2018. u 9:00 h


  Venac Petra Bojovića 13, 25000 Sombor


NAPOMENA: Za više informacija pozovite 064-322- 68-04

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Kanjiža


  Tatjana Varju Potrebić, 024/874733


  Negovanje talenata na školskim časovima i van škole
  Kataloški broj: 957


  24. 02. 2018. u 9.00 h
  Muzička škola „Stevan Mokranjac“ Senta
  24400 Senta,
  Glavna 36.


NAPOMENA: Za više informacija pozovite 064-322- 68-04