Najave

Kontaktirajte našu kancelariju: 021 4720 372 Email: office@pzv.org.rs

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Centar za unapređenje nastave "Abakus", Ljubiše Miodragovića 7ž/5, Beograd

  Žolt Konja
  zolt.konja@gmail.com


  Problemski i istraživački orijentisana nastava
  Kataloški broj: 900  10. novembar 2017. godine sa početkom od 13h.


  Osnovna škola za posebno muzičko obrazovanje i vaspitanje "Stevan Hristić", Svetog Save 1., Apatin

NAPOMENA: Za više informacija pozovite 062-256-128