Najave

Kontaktirajte našu kancelariju: 021 4720 372 Email: office@pzv.org.rs

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Mensa Srbije Bulevar Oslobođenja 22, 21000 Novi Sad
  Marinela Šćepanović

  Suorganizatori:
  Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Društvo defektologa Vojvodine Udruženje vaspitača Vojvodine
  Prva međunarodna konferencija „Darovitost – prepoznavanje i podrška“

  konferencija na srpskom, hrvatskom i engleskom jeziku  29.09.2017
  01.10.2017.


  Novi Sad, Hotel „Putnik“ u 14:00 h

NAPOMENA: Za više informacija pozovite 062-244-060

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Centar za neformalno obrazovanje Drugi korak Crnogorska 33, 22330 Nova Pazova

  Spomenka Divljan
  sradost@yahoo.com


  Zašto su bajke važne za decu

  konferencija na srpskom i slovačkom jeziku

  07.10.2017.

  Irig, Hotel „Termal“ u 10:00 hNAPOMENA: Za više informacija pozovite 065 322958

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini


  Nikoleta Nadj, 021/548-259


  Socijalni status učesnika (struka ili profesija?) -A pedagógus helye a társadalomban (Szakma vagy hivatás?)
  Kataloški broj: 905
  07.10.2017. u 10 sati
  21000 Novi Sad, Bogdana Šuputa 16NAPOMENA: Za više informacija pozovite 069738646

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini


  Nikoleta Nadj, 021/548-259  Efikasne tehnike za upoznavanje učenika
  Kataloški broj: 914
  07.10.2017. u 10 sati
  21000 Novi Sad, Bogdana Šuputa 16NAPOMENA: Za više informacija pozovite 069738646

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini


  Nikoleta Nadj

  Socijalni status učitelja ( struka ili profesija)

  Kataloški broj: 905  07.10.2017. u 10 sati
  21000 Novi Sad, Bogdana Šuputa 16

NAPOMENA: Za više informacija pozovite 021/548-259(069738646)

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Ekumenska humanitarna organizacija
  Ćirila i Metodija 21.
  21000 Novi Sad
  Stanka Janković
  stanka@ehons.org

  Izazovi interkulturalnog obrazovanja u svetlu migracija-kvalitetno obrazovanje za svako dete

  Konferencija na srpskom, mađarskom i romskom jeziku  12.10.2017. u 10:00 h
  Tehnicka skola Mileva Marić Ajnštajn, Gagarinova 1,
  Novi Sad

NAPOMENA: Za više informacija pozovite 069/707-225

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine

  Svetlana Zolnjan
  063/532989

  Kako do uspešnog udžbenika

  Kataloški broj:
  949


  18.10.2017 od 13 časova


  Padina, opština Kovačica
  OŠ „maršal Tito“


NAPOMENA: Za više informacija pozovite 063/532989

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Regionalni centar za prof. razvoj zaposlenih u obrazovanju, Kanjiža

  Tatjana Varju Potrebić

  Vaspitne mogućnosti bajki od zabavišta do punoletstva

  Kataloški broj: 910  21-22. 10. 2017. u 8.00 časova

  OŠ“ Jovan Jovanović Zmaj“ Novi Kneževac
  Kralja Petra I Karađorđevića 13.

NAPOMENA: Za više informacija pozovite 024/874733

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Regionalni centar za prof. razvoj zaposlenih u obrazovanju, Kanjiža

  Tatjana Varju Potrebić

  Inovativne metode razvijanja ličnosti dece

  Kataloški broj: 917  23. 10. 2017. u 11.00 časova

  OŠ „Stari Kovač Đula“

  24340, Stara Moravica, Tančić Mihalja 2.

NAPOMENA: Za više informacija pozovite 024/874733

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Regionalni centar za prof. razvoj zaposlenih u obrazovanju, Kanjiža

  Tatjana Varju Potrebić,

  Inovativne metode razvijanja ličnosti dece

  Kataloški broj: 917


  28. 10. 2017. u 8.00 časova


  Regionalni centar za prof. razvoj zaposlenih u obrazovanju,
  Kanjiža, Glavni trg 9.

NAPOMENA: Za više informacija pozovite 024/874733

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu Vojvodine

Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine:

 • Organizator i kontakt

  Naziv i oblik stručnog usavršavajaVreme

  Mesto
 • Regionalni centar za prof. razvoj zaposlenih u obrazovanju, Kanjiža

  Tatjana Varju Potrebić,

  Likovne radionice u osnovnoj školi

  Kataloški broj: 920


  28. 10. 2017.  u 9.00 časova


  Vojvođanski centar za metodiku

  23000 Zrenjanin, Makedonska 11.

NAPOMENA: Za više informacija pozovite 024/874733